ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای عبدالرضا برزگر

Abdolreza Barzegar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181040)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرضا برزگر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات عبدالرضا برزگر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهقراردادهای عدم افشاء (NDA) در حقوق ایراناولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو1392
2دریافت فایل PDF مقالهتقابل اپک و آژانس بین المللی انرژی در خلیج فارسکنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهوضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران،فرانسه و انگلیساولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
4دریافت فایل PDF مقالهراهکارعملی پیشنهادی برای حل معضل تعزیرات منصوص شرعی در دستگاه قضایی کشوراولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
5دریافت فایل PDF مقالهدفاع وکیل در مرحله دادرسی کیفریاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
6دریافت فایل PDF مقالهقرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفریاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی و حقوقی بیع کالا با ثمن شناوراولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
8دریافت فایل PDF مقالهوکالت در حقوق ایراناولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
9دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به ضوابط «اخلاق حرفه ای» در امر وکالتاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آثار ناشی از بحران تفکر حقوقی در جامعه وکالتی ایراناولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
11دریافت فایل PDF مقالهمقررات حاکم بر اینترنت و فیلترینگ آن در ایراناولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
12دریافت فایل PDF مقالهحدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنیاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
13دریافت فایل PDF مقالهوکالت غیر قابل فسخ در نظام حقوقی ایراناولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی حق توکیل وکالت به غیراولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
15دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت مدنی هیاتهای اجرایی در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامیاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
16دریافت فایل PDF مقالهآثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعهاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
17دریافت فایل PDF مقالهحمایت کیفری از حریم خصوصی منزل در نظام حقوقی ج.ا.ایراناولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
18دریافت فایل PDF مقالهجایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جناییاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارضدر فقه و حقوق با توجه به قاون مجازات اسلامیاولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایراناولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
21دریافت فایل PDF مقالهوکالت زوجه در طلاق از دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده (1391)اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق1393
22دریافت فایل PDF مقالهتبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری)همایش بین المللی اقتصاد شهری1395
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اجتماعی تربیت دینی و ارتباط آن با عدالت اجتماعیاولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی1394
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شناخت تربیت دینی در پرتو سقوط تعهداتاولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی1394
25دریافت فایل PDF مقالهعدالت در اندیشه اسلامیدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
26دریافت فایل PDF مقالهنقش عدالت در تفسیر قانوندومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
27دریافت فایل PDF مقالهعدالت ، اخلاق ، فقه و حقوقدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
28دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر اصول بین الملل اسلامیدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالتدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
30دریافت فایل PDF مقالهمفهوم متفاوت از جمهوری و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره )دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
31دریافت فایل PDF مقالهپیشگیری از جرم در پرتو تعالیم دیندومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
32دریافت فایل PDF مقالهنقش ارزش های دینی در پیشگیری از اعتیاددومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
33دریافت فایل PDF مقالهپیشگیری از جرم در پرتو قوانین ایران و اسلامدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
34دریافت فایل PDF مقالهحق امنیت فردی در قانون اساسی ایراندومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
35دریافت فایل PDF مقالهمبانی نظری عدالت اجتماعی در نظریه عدالت جان رولزدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
36دریافت فایل PDF مقالهرعایت عدالت در حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قانون مدنیدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
37دریافت فایل PDF مقالهنظام پارلمانی در ایران ، چالشها و موانعدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
38دریافت فایل PDF مقالهمحاسن و معایب استقرار نظام پارلمانی در ایراندومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
39دریافت فایل PDF مقالهعدالت و حقوق زن در اسلامدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصادیق و شاخصه های عدالت قضایی از دیدگاه امام علی (ع)دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
41دریافت فایل PDF مقالهعدالت اجتماعی با محوریت عدالت اقتصادیدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
42دریافت فایل PDF مقالهعدالت و حکمرانی خوبدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
43دریافت فایل PDF مقالهعدالت یا مساوات؟دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
44دریافت فایل PDF مقالهنقش دیوان کیفری بین المللی در خصوص گروه تروریستی داعشدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
45دریافت فایل PDF مقالهدمکراسی و حقوق بشردومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی حمایت و رعایت نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان کشوردومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
47دریافت فایل PDF مقالهرابطه عدالت و پیشرفت در دولت دینیدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
48دریافت فایل PDF مقالهاعتراضات ثبتیدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
49دریافت فایل PDF مقالههیات نظارتدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایراندومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
51دریافت فایل PDF مقالهآثار عدم رعایت تشریفات در قراردادهای اداریدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
52دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی قانون ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از ماهوارهدومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
53دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات - ماده 642 سابق و ماده 53 قانون حمایت خانواده)دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق1394
54دریافت فایل PDF مقالهجایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی هاسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل و آثار ظهور فساد اداری در ایران و جهانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
56دریافت فایل PDF مقالهاظهارات نمایندگان علیه نهادهای حکومتی، شفافیت یا جرمانگاری سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
57دریافت فایل PDF مقالهمعضل فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
58دریافت فایل PDF مقالهمراجع صدور مجوز تفکیک اراضی وساختمانهاسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
59دریافت فایل PDF مقالهتشریح فساد اداری در ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
60دریافت فایل PDF مقالهنقش ارزش های اسلامی در کنترل فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
61دریافت فایل PDF مقالهرابطه افراط در وضع و محدود نمودن بخش خصوصی در بروز فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
62دریافت فایل PDF مقالهراه کارهای مبارزه با فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصادیق فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
64دریافت فایل PDF مقالهاسلام و مدیریت زنان در حقوق عمومیسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در حقوق ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفهوم خسارت معنوی ، امکان مطالبه و نحوه جبران آن هاسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در فقهسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی انواع فساد اداری در قرآن و احادیثسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
69دریافت فایل PDF مقالهقانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فسادسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
70دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولتسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
71دریافت فایل PDF مقالهمصادیق و اشکال فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
72دریافت فایل PDF مقالهرابطه افزایش فساد و عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقیسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
73دریافت فایل PDF مقالهرانت و رانت خواری به عنوان مصداقی از فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
75دریافت فایل PDF مقالهسازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین المللسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیثسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی فساد اداری از نظر اسلامسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی فساد اداری از دیدگاه قوانین ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
79دریافت فایل PDF مقالهارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فسادسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
80دریافت فایل PDF مقالهبسترهای فساد در نظام اداری ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
81دریافت فایل PDF مقالهدولت الکترونیک و مبارزه فسادسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
82دریافت فایل PDF مقالهنقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
83دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سازمانی و پیشگیری از فساد اداریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
84دریافت فایل PDF مقالهجایگاه نظارت درپیشگیری از فسادسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
85دریافت فایل PDF مقالهجایگاه بازرسی و راهکارهای آن درپیشگیری از فسادسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
86دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای مبارزه با فساد مالی - اداریدر حقوق ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
87دریافت فایل PDF مقالهبسترهای فساد مالی و مصادیق آن در نظام بانکی ایران و راهکار ها و روشهای نوین مبارزه و پیشگیری از آنسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
88دریافت فایل PDF مقالهکنکاشی پیرامون فساد تدارکاتی در خریدهای دولتی ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
89دریافت فایل PDF مقالهبسترهای فساد از دیدگاه قرآن واسلام وراهکارهای مبارزه با آنسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
90دریافت فایل PDF مقالهبسترهای فساد اداری در جهان وایران وراهکارهای آنسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
91دریافت فایل PDF مقالهمفاهیم نظم عمومی از دیدگاه قرآن واسلامسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
92دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حقوقی مزاحمت جنسیسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
93دریافت فایل PDF مقالهمعاضدت های قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاریسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
94دریافت فایل PDF مقالهجرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایرانسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
95دریافت فایل PDF مقالهسلامت اداری و مقابله با فسادسومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی1395
96دریافت فایل PDF مقالهاثار فسخ در قراردادهای فروش اقساطی در حقوق ایرانهمایش ملی علوم انسانی1396
97دریافت فایل PDF مقالهماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
98دریافت فایل PDF مقالهاصل حاکمیت قانون و ارتباط آن با اصل برابریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
99دریافت فایل PDF مقالهقانون و تاکید آن بر کارآمدی دستگاه های اجرایی و قضایی و قانون گذاریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد برابری شکلی قانون در جامعهچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
101دریافت فایل PDF مقالهکارآمدی قانون از دیدگاه امام خمینی(ره)چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
102دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی میان برداشت ها و ارزیابی میان قانون مداری در جامعهچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیرحاکمیت قانون برحکمرانی خوب (براساس شاخص های بانک جهانی)چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
104دریافت فایل PDF مقالهاهداف و منشاء و اعتبار قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایرانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
105دریافت فایل PDF مقالهاصل مصلحت در نظام قانون گذاری و حقوق خانوادهچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
106دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر سلامت نظام اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل برون سازمانی در نظام اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایرانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
109دریافت فایل PDF مقالهانواع و تعاریف جرم رایانه ایچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
111دریافت فایل PDF مقالهکلاه برداری رایانه ای و کلاه برداری کلاسیکچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
112دریافت فایل PDF مقالهکنوانسیون جرایم محیط سایبرچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
113دریافت فایل PDF مقالهحدود و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
114دریافت فایل PDF مقالهمفهوم شهروندی و صیانت از آنچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
115دریافت فایل PDF مقالهچالش های دیوان عدالت اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
116دریافت فایل PDF مقالهنقش شرکت های دانش بنیان در ارتقاء حقوق بشرچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
117دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه دیوان عدالت اداری درباره عدالت براساس آرای دیوان عدالت اداری در ایران و فرانسهچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
118دریافت فایل PDF مقالهشان نظارتی شورای اسلامی شهرچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
119دریافت فایل PDF مقالهشان تقنینی شورای اسلامی شهرچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
120دریافت فایل PDF مقالهاصول حاکم بر تفسیر قانون اساسیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
121دریافت فایل PDF مقالهآیین و رویکردهای تفسیرقانون اساسی توسط شورای نگهبانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
122دریافت فایل PDF مقالهمراجع تفسیر قانون اساسی در ایرانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
123دریافت فایل PDF مقالهحق مکتسب در آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
124دریافت فایل PDF مقالهجهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت ها و حقوق افرادچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
125دریافت فایل PDF مقالهصلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری هاچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
126دریافت فایل PDF مقالهکارآمدی قانون و حقوق شهروندیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
127دریافت فایل PDF مقالهآزادی بیان از دیدگاه حقوق بشرچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
128دریافت فایل PDF مقالهعوارض گمرکی از دیدگاه آرای دیوان عدالت اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریشه ایی اختلاف ناشی از نظام حقوقی حاکم بر دریای خزرچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
130دریافت فایل PDF مقالهحق بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر اصل برایت- سکوت و تفهیم اتهامچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
131دریافت فایل PDF مقالهانواع وثایق در حقوقچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
132دریافت فایل PDF مقالهتشابهات قراردادهای توثیقیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
133دریافت فایل PDF مقالهتفاوت های قراردادهای توثیقیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
134دریافت فایل PDF مقالهسنت های حاکم در تحقق حاکمیت قانونچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی قواعد انتخاباتی اولین مجلس مشروطه در ایرانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
136دریافت فایل PDF مقالهقانون از کارآمدی تا تحققچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
137دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی رویه اجرای قانون درقوه مجریه ودادگاه هاچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
138دریافت فایل PDF مقالهتمایز حاکمیت قانون و حکومت به وسیله ی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایرانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
139دریافت فایل PDF مقالهمراجع رسیدگی به حل اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی ایرانچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی قرار دادهای اداری در آرا دیوان عدالت اداریچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی حاکمیت قانون در عرصه بین المللچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
142دریافت فایل PDF مقالهمقررات حاکم بر عوضین در قرارداد انتقال گازچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
143دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حاکمیت قانون از طریق برداشت های شکلی و ماهویچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
144دریافت فایل PDF مقالهتورم قانونگذاری و رابطه آن با ناکارآمدی قانون و راهکارهاچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی سند 2030، اشکالات و مغایرت با اسناد بالا دستیچهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران1396
146دریافت فایل PDF مقالهجایگاه شورای حل اختلاف در نظم حقوقیهفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی1397
147دریافت فایل PDF مقالهآثار و احکام جزیه اهل ذمه در فقه و حقوق اسلامیچهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت1397
148دریافت فایل PDF مقالهدادگاه اختصاصی ویژه غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آنچهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت1397
149دریافت فایل PDF مقالهضمانت اجراهای کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجاپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
150دریافت فایل PDF مقالهعوامل ارزشی در تحقق سلامت نظام اداریپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی در تحقق اداره مطلوبپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
152دریافت فایل PDF مقالهماهیت حق اداره مطلوب در نظام حقوقی ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی اصول حاکم بر اداره مطلوبپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
154دریافت فایل PDF مقالهارث زن در اموال منقول و غیر منقولپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
155دریافت فایل PDF مقالهتحول در ارث زنپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارث در فقه و قانون مدنیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارث زن از دیدگاه فقه امامیهپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی رویکردهای مدیریتی در نیرو انتظامیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
159دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سازمانی کارکنان ناجاپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
160دریافت فایل PDF مقالهرسیدگی به تخلفات کارکنان ناجاپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
161دریافت فایل PDF مقالهمسیر و خاستگاه بودجه ریزی عملیاتیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
162دریافت فایل PDF مقالهمبانی نظری و نقاط ضعف و قوت بودجه ریزی عملیاتیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی فلسفه ایجاد بودجهپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
164دریافت فایل PDF مقالهارتباط میان بودجه و شاخص های اقتصادی در نظام حقوقی ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
165دریافت فایل PDF مقالهنظریه قراردادی و نهاد داوریپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
166دریافت فایل PDF مقالهاستقلال شرط داوریپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
167دریافت فایل PDF مقالهبررسی گروه های قراردادی در نظام حقوقی ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
168دریافت فایل PDF مقالهشرط داوری در گروه های قراردادیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی حوزه معاملات دولتی در ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
170دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبانی در معاملات دولتی؛مناقصه و مزایدهپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
171دریافت فایل PDF مقالهقانون و تاثیر آن در کاهش فساد در بخش دولتیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
172دریافت فایل PDF مقالهتشریفات انعقاد قرارداد در نظام حقوقی ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
173دریافت فایل PDF مقالهتعدد و تکرار جرم با تاکید بر ماده 136 قانون مجازات اسلامیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
174دریافت فایل PDF مقالهآزادی نشریات و مطبوعاتپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
175دریافت فایل PDF مقالهمطبوعات، عمومیت و رسانه محوریپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
176دریافت فایل PDF مقالهقانون مطبوعات و محدودیت های آنپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
177دریافت فایل PDF مقالهآزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشرپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی حقوق شهروندی در ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
179دریافت فایل PDF مقالهسیر تاریخی حقوق بشرپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
180دریافت فایل PDF مقالهجامعه مدنی، اقتصاد و سیاستپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
181دریافت فایل PDF مقالهبررسی جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در ایرانپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
182دریافت فایل PDF مقالهبررسی FATF در اسناد بین المللیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
183دریافت فایل PDF مقالهاصل برابری و منع تبعیضپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
184دریافت فایل PDF مقالهعدالت و حقوق بشرپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
185دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی آموزشی تربیت دینیپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
186دریافت فایل PDF مقالهتفسیر قوانینپنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 210 بار

نمودار تولید سالانه مقالات عبدالرضا برزگر

تماس با عبدالرضا برزگر


به اشتراک گذاری صفحه عبدالرضا برزگر

پشتیبانی