ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 13 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: حقوق
تاریخ برگزاری: 1 آبان 1399 تا 1 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
شهر: میبد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/20

2.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری
تاریخ برگزاری: 30 مهر 1399 تا 1 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/15
نتیجه مقاله: 1399/07/01

3.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, حقوق
تاریخ برگزاری: 7 خرداد 1399 تا 8 خرداد 1399
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشگاه آزاد اسلامي يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/02/02
ثبت نام: 1399/02/15

4.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 15 اردیبهشت 1399 تا 15 اردیبهشت 1399
برگزار کننده: دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/25
ثبت نام: 1398/11/25

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی نساجی
تاریخ برگزاری: 2 اردیبهشت 1399 تا 3 اردیبهشت 1399
برگزار کننده: دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/23
نتیجه مقاله: 1398/11/10

6.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, آموزش, سلامت
تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1398 تا 2 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشگاه آزاداسلامي واحد يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/08
ثبت نام: 1398/11/18

7.

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1398 تا 1 اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری, مركز ملي تحقيقات شوري
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/30
نتیجه مقاله: 1398/10/15

8.

حوزه های تحت پوشش: کسب و کار, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 26 دی 1398 تا 26 دی 1398
برگزار کننده: مهندسی مالی ایران, انجمن مهندسي مالي ايران – موسسه مديريت عصر پيشرفت – موسسه فرهنگي هنري عصر گفتمان
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/10/21
ثبت نام: 1398/10/21

9.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 17 دی 1398 تا 19 دی 1398
برگزار کننده: دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/20

10.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1398 تا 30 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/20
نتیجه مقاله: 1398/08/05
ثبت نام: 1398/08/10


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی