خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,465
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 98
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 8
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 81 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

A Review of the Impacts of COVID-۱۹ on Air Pollution in the World نوشته Reza Ali FallahzadehThe Impact of Ambient Air Pollutants on Birth Outcomes Using ARMA Model: Yazd Mother and Birth Cohort Study نوشته Seyedeh Mahtab Pormazar و Mohadese i Dehghan Banadak و Sara Jambarsang و Mohammad Hassan Ehrampoush و Amir Hoshang Mehrparvour و Fahimeh Nakhostin و Fahimeh Teimouriخطر همیشه در کمین است (نقش بهورزان در کاهش حوادث ترافیکی) نوشته مریم ارسخان و اکرم آقایی و فریبا میرحسینیCharacteristics of combined oleogels and their applications in the food industry نوشته Zahra Rezaei Sarteshniziبررسی خطاهای پزشکان مراکز درمانی و ارزیابی آن ها: روش SHERPA نوشته رضا کیانیبررسی مدیریت ریسک در مراکز منتخب دندانپزشکی با استفاده از روش FMEA نوشته رضا کیانیPrevalence of Mastalgia and the complications attributed to it following Mirena Intrauterine device Insertion: A prospective cohort study نوشته Fatemeh Paksima و Jamal Jafari Nudoshan و Seyed Mostafa Shiryazdi و Farimah Shamsiطراحی و ارزیابی پایایی و روایی پرسش نامه سنجش میزان پذیرش تکنولوژی واقعیت مجازی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی نوشته مسلم طاهری سودجانیخودکارآمدی رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون نوشته مهدی میرزایی علویجهInvestigating the role of community-based interventions in people'spreparedness against disasters نوشته Seyyed Ahmad Mohammadikiaبررسی تراکم ماست سل در ضایعات التهابی پری آپیکال نوشته نجمه جعفری و سید حسین طباطباییبررسی سطح مهارت های اخلاقی در دندانپزشکان عمومی شهر یزد نوشته مریم کاظمی پور و سید عباس سادات حسینی و فاطمه حسنی ساطحیضایعه ای شبیه تومور تیروگلوسال روی زبان: گزارش مورد نوشته فاطمه اولیاء و یاسمن صباغزادگاننقش صبوری مادر در تربیت فرزند با تکیه بر آیات و روایات نوشته رضا بنی اسدیادله عدم تحریف قرآن از منظر قرآن نوشته رضا بنی اسدیبررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۴ نوشته فاطمه فرزانه و مهدیه ممیزی و محمدحسن لطفیEvaluation of Outcome of Mothers with Breast Cancer during Pregnancy, Fetal and Neonatal Development نوشته Mojgan Karimi-Zarchi و Marzie Ghane Ezabadi و Saeed Hekmatimoghaddam و Mohammad-Reza Mortazavizade و Mohammad Forat Yazdi و Mohammadreza Vahidfar و Hasanali VahedianBreastfeeding Self-efficacy and Determinants among Mothers with and without COVID-۱۹ during Childbirth: An Ambidirectional Cohort Study نوشته Danial Chaleshi و Zahra Nafeiبررسی و تحلیل سیاست گذاری بخش درمان و سلامت در دوران پس از کرونا نوشته بهاره الهیاریرتبه بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی نوشته روح الله عسکری و فاطمه افضلی و فاطمه سپاسه

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تاکنون 6 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تاکنون 20 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: