دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی

Islamic Literary Studies

دو ‌فصلنامه‌ی مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره ۸۳۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه‌های مختلف زبان و ادبیات عربی، با تمرکز بر ادب اسلامی و با هدف نشر پژوهش‌های مبتکرانه، علمی و اصیل در جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیات اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود.

دو ‌فصلنامه‌ مطالعات ادب اسلامی در حوزه‌های زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. گستره موضوعات مقالات این مجله در محورهای ذیل می‌باشد:

۱. پژوهش‌های اصیل در زمینه متون شعری با رویکرد اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات.

۲. پژوهش‌های اصیل در زمینه متون نثری با رویکرد اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات.

۳. پژوهش در حوزه نقد و نظریه‌ ادب اسلامی

۴. پژوهش در موضوعات مختلف ادبیات تطبیقی اسلامی

هیات تحریریه مجله با هدف نشر پژوهش‌ها و نظریه‌های مبتکرانه، علمی و اصیل در جهت توسعه و باز‌فهم ابعاد مختلف ادبیات اسلامی با راهبردهای پژوهش کیفی، کمی و ترکیبی از مقالات نویسندگان، پژوهشگران و استادان  استقبال می‌کند.