آقای دکتر جهانگیر امیری

Dr. Jahangir Amiri

دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (451807)

12
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی