آقای دکتر مهرداد آقائی

Dr. Mehrdad Aghaei

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (70809)

14
10
3
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران1383-1387
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران1378-1380
  • کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران1373-1376

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر آموزش و پرورش (1373-1393)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه درسی زبان عربی (1376-1393)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه زبان و ادبیات عربی (1401-تاکنون)