خانم دکتر عزت ملاابراهیمی

Dr. Ezat Molla Ebrahimi

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444095)

14
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی