دوره آموزشی: دوره آموزشی ایمنی برق در صنایع تولید فرآورده های سنگ آهن

Electrical Safety in Mining Industries Training

دوره آموزشی ایمنی برق در صنایع تولید فرآورده های سنگ آهن روز دوشنبه، 10 بهمن، 1401 لغایت پنجشنبه، 13 بهمن، 1401 توسط شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور در شهر بیجار استان کردستان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی

برگزار کننده: شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور
آیین نامه های حفاظت فنی الزامات استاندارد NFPA ۷۰E الزامات نشریه ۱۱۰
معرفی سخنرانان: آقای مهندس رضا نیک پیام Engineer Reza Nikpayam مشاور، محقق و مدرس حوزه ایمنی برق
درج در سایت: 5 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 265 بار