آقای مسعود جباری

Masoud Jabari

معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179716)

159
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی