آقای دکتر احمد رستگار

Dr. Ahmad Rastegar

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186481)

102
49
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی