آقای دکتر سید مجتبی زبرجد

Dr. Seyed Mojtaba Zebarjad

استاد - مهندسی مواد - دانشگاه شیراز - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179619)

107
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی