نشریه مطالعات حقوق آپادانا

Journal of Apadana Law Studies

نشریه مطالعات حقوق آپادانا، نشریه ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه ی دانش حقوق در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه حقوق موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به منظور تقویت مبادله آخرین یافته های علمی ، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به صورت دوسویه ناشناس داوری می شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش:

حقوق خصوصی، حقوق کیفر، حقوق محیط زیست، حقوق خانواده، حقوق ثبت، آیین دادرسی، حقوق تجارت، جرم شناسی، سیاست جنایی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق شهروندی، حقوق فضای مجازی، فقه و حقوق