هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی و سیاست گذاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه تصمیم گیران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONFERENCE02_028

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1398

چکیده مقاله:

سلامت فرد و جامعه درگرو ارائه خدماتی باکیفیت توسط افرادی متعهد و عالم ممکن می شود. تدوین سیاست ها در همه امور به ویژه سلامت در جامعه ی ایران به دلیل تنوع در بخش های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بدون مشارکت ذی نفعان به نظر غیرمنطقی است. بنابراین بررسی دیدگاه حاکمان و افراد تاثیرگذار نسبت به سلامت و به کارگیری مشارکت ذی نفعان در امر سیاست گذاری که کمتر در تحقیقات به آن پرداخته شده، ضروری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر روش، مطالعه ای کیفی از نوع کتابخانه ای است. داده ها در سه مرحله توصیف، تحلیل و تفسیر متون استخراج شدند. دولت سلامت محور، مشارکت همه در سیاست گذاری، هیات امنا رابط بین مردم و دانشگاه(دولت)، از 21 گزاره مهم این تحقیق می باشند. آنچه در حیطه نظر توسط تصمیم گیران بیان شد، راه برای مشارکت ذی نفعان در سیاست گذاری، به ویژه در هیات امناهای دانشگاه های علوم پزشکی هموار می باشد. اگرچه، دو صد گفته نیم کردار نیست.

کلیدواژه ها:

دیدگاه تصمیم گیران ، هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی ، سیاست گذاری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

نویسندگان

حسین جلاهی

دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

اباصلت خراسانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمد یمنی دوزی سرخابی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی