طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRESE-9-27_005

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1399

چکیده مقاله:

 هدف از اجرای این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی بود و با روش آمیخته انجام گرفت. بخش کیفی با اجرای دیکوم، شایستگی های معلمان شیمی، مشخص و با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد و مولفه های آن تعیین شد. جامعه آماری، خبرگان آموزش شیمی به تعداد ده نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند برای دیکوم انتخاب شدند. با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد شایستگی، تعیین و سپس الگوی شایستگی طراحی و برای تایید آن، پرسشنامه تدوین شد. روایی آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 918/0 به دست آمد. جامعه آماری بخش کمی، 186 معلم شیمی در استان زنجان بود که با روش تصادفی و جدول مورگان، 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با گرد آوری پرسشنامه و تحلیل داده ها با نرم افزار LISREL، با آزمون تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه تایید شد. مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود و رابطه معنی داری میان متغیرهای آشکار و سازه های پنهان (ابعاد) به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد: شایستگی معلمان شیمی در حوزه دانش و مهارت شامل شش بعد مدیریتی، فناوری - پژوهش، دانش موضوعی، فرهنگی، تدریس حرفه ای و دانش تربیتی و در حوزه نگرش و صفات رفتاری، شامل سه بعد فردی، رفتاری- اجتماعی و حرفه ای است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسماعیل اولا

دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران و مربی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

نعمت الله ارشدی

استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

نعمت الله موسی پور

دانشیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

غلامرضا یادگارزاده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اثرزاده، رضا و شفیعی، احمدعلی (1393). الگوی شایستگی آموزشی هیئت ...
 • اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (1390). وزارت آموزش وپرورش. شورای انقلاب فرهنگی. ...
 • اسدی فرد، رویا (1387). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر ...
 • افضل آبادی، محمدحسین؛ زارع، حبیب؛ افضل آبادی، محمدرضا و آقاباقری، ...
 • اولی، اسماعیل؛ ارشدی، نعمت الله؛ موسی پور، نعمت الله و ...
 • بازرگان هرندی، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکرد برتر برای ...
 • بنیادی نائینی، علی و تشکر، محمود (1391). طراحى الگوی شایستگی ...
 • پناهی، سید معصومه؛ پورکریمی، جواد و رمضان، مجید (1397). ارائه ...
 • جعفری، هدایت (1393). طراحیوروان سنجیابزارسنجششایستگیحرفه ایاعضای هیئتعلمیرشته پرستاری. رساله دکتری، ...
 • جلالی، رستم (1390). نمونه گیری در پژوهش های کیفی. مجله ...
 • حبیب پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا (1388). راهنمای ...
 • دادجوی توکلی، عطیه (1390). شناساییواعتبارسنجیشایستگی هایحرفه ایمعلماناثربخشابتدایی. پایان نامه کارشناسی ...
 • دانش پژوه، زهرا و فرزاد، ولی الله (1385). ارزشیابی مهارت ...
 • دیانتی، محمد و عرفانی، مریم (1388). شایستگی، مفاهیم و کاربرد. ...
 • رنجبر، منصور (1392). طراحیالگویشایستگی هایمدیرانبخشسلامت. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. ...
 • زاهدی، شمس السادات و شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت راهبردی ...
 • سالاری، ضیاءالدین (1391). ضرورت بهره گیری از آموزش مبتنی بر ...
 • سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (1390). وزارت آموزش وپرورش. شورای ...
 • سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور ...
 • شصتی، سمانه (1389). آموزش مبتنی بر شایستگی. مجله راهبردهای آموزش، ... [مقاله ژورنالی]
 • شعبانی، زهرا (1383). بررسی برنامه تربیت معلم ایران و چند ...
 • تعیین میزان صلاحیتها و شایستگیهای حرفهای معلمان [مقاله کنفرانسی]
 • صانعی، مهدی (1390). نیازسنجی آموزش عملکرد محور مبتنی بر معیارهای ...
 • فتحی واجارگاه، کوروش (1391). راهنمای تجزیه وتحلیلDACUM . تهران: سیمای ...
 • فرجی، محسن و لطیفی، میثم (1391). شایستگی های مدیران در ...
 • فیض، مهدی (1389). شناسایی شایستگی های حرفه ای مطلوب دانش ...
 • مجلس شورای اسلامی. قانون خدمات کشوری، مصوب سال 1386 ...
 • عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی (1384). بررسی ...
 • عابدیان اول، اکرم (1390). طراحیمدلشایستگیمدیرانگروه هایآموزشیدانشگاه فردوسیمشهد. پایان نامه کارشناسی ...
 • عاشقی، حسن؛ قهرمانی، محمد و قورچیان، نادرقلی (1396). شناسایی و ...
 • عبدالهی، مژگان (1392). طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی برای ...
 • عبداللهی، فردین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت الله (1389). بررسی ...
 • عریضی، حمیدرضا؛ خشوعی، مهدیه السادات و نوری، ابوالقاسم (1391). کاربرد ...
 • عزیزی نژاد، بهاره (1396). نیازسنجی آموزشی در سه حیطه نگرش، ...
 • کرمی، مرتضی (1389). آموزش مدیران با الگوی شایستگی، (ترجمه). ماهنامه ...
 • کرمی، مرتضی؛ صالحی عمران، ابراهیم و خشنودی فر، هاجر (1391). ...
 • کریمی، عبدالعظیم (1384). بررسی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد ...
 • مبینی دهکردی، علی (1390). معرفی طرح ها و مدل ها ... [مقاله ژورنالی]
 • محمدی، مهدی و دهداری راد، طاهره (1389). ارزیابی میزان شایستگی-محوری ...
 • مطلبی اصل، صمد (1386). مدیریت شایستگی. ماهنامه تدبیر، شماره 187، ...
 • مومنی مهموئی، حسین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت الله (1387). ...
 • مومنی مهموئی، حسین؛ کاظم پور، اسماعیل و تفرشی، محمد (1390). ...
 • طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی [مقاله ژورنالی]
 • میرمجیدی، محمدحسین (1390). طراحی مدل آموزش مبتنی بر شایستگی های ...
 • نادری، اعظم؛ بقایی، رحیم؛ محمدپور، یوسف؛ علیرمایی، نسرین و قربانزاده، ...
 • یادگارزاده، غلامرضا (1392). طراحی و اعتبار سنجی شایستگی های شغلی ...
 • Byham, W. & Moyer, R. (2002). Using competencies to build ...
 • Hasanah, H. & Malik Muh, N. (2015). Competency mapping based ...
 • Johnson, J. (2010). What GIS technicians do: A synthesis of ...
 • Kravetz, D. J. (1997). What is a job competency Building ...
 • Lerman, Robert I. (2008). Building a Wider Skills Net for ...
 • Mears, Laine; Omar, Mohammed & Kurfess, Thomas R. (2009). Automotive ...
 • Moreno, J. M. (2007). Do the initial and the continuous ...
 • National Park Service. Essential competencies. New York: Division of Training. ...
 • Nijveldt, M.; Mikie, B.; Nico, V. & Theo, W. (2005). ...
 • Norton, R. E. (2004). The DACUM curriculum development process. Proceedings ...
 • From http://www.ivetavienna2004.info. ...
 • Norton, R. E. (1997). DACUM Handbook. 2nd ed., Columbus, OH: ...
 • Olson, J. & Bolton, P. A. (2002). Competencies. In: Editors. ...
 • Robotham, D. & Jubb, R. (1995). Competencies: Measuring the immeasurable. ...
 • Rothwell, W. & Kazanas, H. C. (1999) Building in-house leadership ...
 • Sanchez, J. & Levine, E. (2009). What is (or should ...
 • Ston, B. & Coppernoll, S. (2004). You, extension and success: ...
 • Syahrul, H. & Mangesa, R. T. (2015). Development of Dacum ...
 • Thornton, G. C. I. & Rupp, D. E. (2006). Assessment ...
 • UNIDO.org [homepage on the Internet]. New York: c2002 [update 2010 ...
 • نمایش کامل مراجع