رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSD-12-48_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان، با انتخاب 25 سازمان انجام شده است. در این بررسی نیاز به کسب موفقیت براساس چهار مولفه ی مسیولیت پذیری، رقابت جویی، سخت کوشی و هدف مداری تعریف شده است. برای سنجش عزت نفس از پرسش نامه ی عزت نفس آیزنک و برای سنجش نیاز به کسب موفقیت از پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل 7228 نفر بود که در مجموع 300 پرسشنامه به نمونه ی آماری تحویل و جمع آوری شد و همین تعداد در تجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. بررسی های آماری با استفاده از روشهای مناسب آماری و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که: بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت، مسیولیت پذیری، رقابت جویی، سخت کوشی و هدف مداری کارکنان ادارات دولتی رابطه وجود دارد. با توجه به این که امتیازهای عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان در حد متوسط می باشد پیشنهاد می شود که در زمینه ی افزایش این دو متغیر تدابیری اتخاذ شود.

نویسندگان

رسول رنجبریان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

نعمت الله موسی پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد قزل ایاق

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان