خانم طیبه زندی پور

Tayebeh Zandi pour

دانشیار دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182032)

10
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی