خانم شیوا دولت آبادی

Shiva Dolatabadi

استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182673)

8
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی