آقای دکتر حمید حسن پور

Dr. Hamid Hassanpour

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176081)

44
48
146
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی