آقای مرتضی زاهدی

Morteza Zahedi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177303)

97
46
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی