آقای دکتر محمدسعید ذکایی

Dr. SaeedMohammad Zokaei

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179937)

3
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی