آقای دکتر پرویز مولوی

Dr. Parviz Molavi

Professor, Ardabil University of Medical Science

فرد مهم علمی - Researcher ID: (392422)

4
5
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور