نقش هوش معنوی و رضایت از زندگی در سلامت روان پرستاران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNR-15-6_005

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار در پیشرفت هر سازمان، سلامت روان کارکنان آن است. توجه به سلامت روان پرستاران به خاطر حساسیت شغلی آنان ضرورت دارد. از جمله متغیرهای مهم که می­تواند سلامت روان را پیش­بینی کند هوش معنوی و رضایت از زندگی است؛ در همین راستا تحقیق حاضر در پی بررسی توان پیش بینی سلامت روان پرستاران از طریق هوش معنوی و رضایت از زندگی است. روش کار: روش تحقیق پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل (۱۰۲۶=N) در سال ۱۳۹۸بود. حجم نمونه (۳۵۱=n) از طریق جدول نمونه گیری مورگان مشخص و نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ، رضایت از زندگی داینر و همکاران و سلامت روان (SCL-۲۵) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) به وسیله نرم افزار SPSS-۲۲ انجام گرفت.  یافته ­ها: تحلیل داده­ها نشان داد که بین سلامت روان با هوش معنوی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل داده­ها نشان داد که از بین مولفه­های هوش معنوی مولفه­های آگاهی متعالی (۴۱۷/۰- = β۰۰۸/۰رضایت از زندگی (۱۷۱/۰- = β۰۴۶/۰هوش معنوی (۳۰۶/۰- = ۰۰۱/۰سلامت روان پرستاران بودند. بدین معنا که با بالا رفتن هوش معنوی و رضایت از زندگی سلامت روان پرستاران بهبود می­یابد. نتیجه گیری: ضرورت دارد که مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی­های لازم را نسبت به ارتقاء هوش معنوی و رضایت از زندگی بعمل آورند تا از این طریق سلامت روان پرستاران به عنوان یکی از شاخص­های مهم عملکرد شغلی، ارتقاء پیدا کند.  

نویسندگان

بهنام مولائی

Ardabil University of Medical Sciences

مهریار ندرمحمدی

Ardabil University of Medical Sciences

پرویز مولوی

Ardabil University of Medical Sciences

آنیتا آذرکلاه

Ardabil University of Medical Sciences

آیسان سادات شارعی

Ardabil University of Medical Sciences

جابر علیزاده گورادل

Ardabil University of Medical Sciences

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Hamidi Y, Bashirian S, Jalilian F, Eivazi M, Mirzaei Alavijeh ...
 • Kaveh M. [Psychopathology of social diseases]. ۱st ed. Tehran: Jameshenasan; ...
 • Villani D, Grassi A, Cognetta C, Toniolo D, Cipresso P, ...
 • Heydari A, Fayyazi Bordbar MR, Basiri Moghadam K, Ali M. ...
 • Baharuddin EB, Ismail Z B. Procedia-Social and Behavioral Sciences. ۷ ...
 • Vaughan F. What is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology. ...
 • Moradnezhad M, Khatereh Seylani Kh, Navab E, Esmaeilie M. Spiritual ...
 • Akbarizadeh F, Jahanpour F, Hajivandi A. The Relationship of General ...
 • Tasharrofi Z, Hatami HR, Asgharnejad AA. The study of relationship ...
 • Shahrokhi A, Elikaei N, Yekefallah L, Barikani A. Relationship between ...
 • Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Accidental falls, ...
 • Aghaei A, Khayyamnekouei Z, Yousefy A. General health prediction based ...
 • Niknami M, Namjou A, Baghaei M, Atrkar RZ. Survey the ...
 • Lyubomirsky S, King L, Diener E. The benefits of frequent ...
 • Najarian B, Davodi I. [Development and reliability of SCL-۲۵; short ...
 • King D B. Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, ...
 • Hosseinchari M, Zakeri H. The effect of academic fields of ...
 • Diener ED, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction ...
 • Schimmack U, Radhakrishnan P, Oishi S, Dzokoto V, Ahadi S. ...
 • Naderi F, Esmaieli Shah Seyed Ali Akbari E. The association ...
 • EntesarFoumany G, Danshdost M. The relationship of spiritual intelligence with ...
 • Pant N, Srivastava S. The Impact of Spiritual Intelligence, Gender ...
 • Fergusson D, McLeod G, Horwood LJ, Swain N, Chapple S, ...
 • Moalemi T, Bakhshani NM, Raghibi M. The relationship between mental ...
 • Ghashghaeizadeh N, Hoseinpour M, jamei M. The Prediction of Nurse's ...
 • Emmons R. A. Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition and ...
 • Shojaei, A., Soleymani, E. The effectiveness of spiritual intelligence training ...
 • Maltaby J, Day L, Mccutcheon LE, Gillett R, Houran J, ...
 • نمایش کامل مراجع