آقای حسین آشیانی

Hossein Ashiani

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (239880)

10
1
3
2
3
4
4
4

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پيوسته انجمن روان شناسی ایران
 • نائب‌دبیر انجمن مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • هم‌مؤسس انجمن مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر انجمن روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • طراحی و ارزیابی مدل علی سوگ پیچیده در ایران: یک مطالعه آمیخته (1402)
 • پوشش غیراسلامی ثانویه در جوانان اردبیل: یک مطالعه پدیدارشناختی (1402)
 • نقش انعطاف پذیری شناختی و تحمل ابهام در اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان منطقه 8 کشور (1399)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • روان‌شناس مرکز توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان مزمن دارالشفاء (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در خانه نشریات دانشگاه سیستان و بلوچستان (کارشناس تبلیغات و رسانه- تدریس نرم افزار ایندیزاین) (1397-1398)
 • سابقه تدریس در انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (تدریس نرم افزار SPSS) (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • کانون همیاران سلامت روان برتر منطقه 8 (1399)
 • برگزیده به عنوان همیار سلامت روان فعال از طرف مرکز مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان (1399)
 • انجمن علمی برتر در حوزه فضای مجازی (مرحله دانشگاهی و ملی جشنواره حرکت) (1397)
 • انجمن علمی شایسته تقدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی (مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت) (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مداخلات در سوگ و شکست عاطفی- دکتر حمیدپورشریفی - مدرسه درمانگری هما و دانشگاه شهیدبهشتی- تهران (1401)
 • سوگ و داغدیدگی - دکتر علی صاحبی - موسسه انتخاب برتر/ تهران (مجازی) (1401)
 • مداخلات روانشناختي در سوگ- دکتر فرشته موتابی - موسسه آموزشی مدت/ تهران (1400)
 • طرحواره درمانی-دکتر حسن حمیدپور - موسسه آموزشی مدت/تهران (1399)