آقای حسن طاهری

Hasan Taheri

کارشناس روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر انجمن مغز و شناخت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (243518)

13
6
6
1
1
4
9
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  FathyKarkaragh, F., Mahdiani, Z., Taheri, H., Habibi, D., FazlAli, H., AboMohammadi, S., & Tayaran, M. (2022). Investigating And Analyzing the Modulating Role of Corona Anxiety in the Relationship Between Cognitive Regulation of Emotion and Psychological Disorders of Students with Special Needs. Journal of Positive School Psychology. 6(8): 7782-779

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • طرح پژوهشی نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی - توجهی در پیش بینی افسردگی و اضطاب دانشجویان (معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلی) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه نقش طرحواره های ناسازگار، طرد اجتماعی و ابرازگری هیجان در پیش بینی سازگاری روانی - اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی) - 1401 - فارسی
 • کتاب ذهن آگاهی به زبان ساده (انتشارات گنجور/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب ذهن بر فراز سرطان (انتشارات گنجور/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب کتاب کار CBT برای بزرگسالان (انتشارات محقق اردبیلی) - 1400 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی رابطه پرخاشگری با اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا، همدلی شناختی و همدلی عاطفی در دانشجویان (معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلی) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول فصلنامه تازه های مغز و شناخت (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب مقام شایسته تقدیر در بخش ویژه چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت-دانشگاه تهران (1401)
 • برگزیده مرحله دانشگاهی سی امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری (1401)
 • دانشجوی نمونه پژوهشی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • دبیر برتر علمی - فرهنگی انجمن‌های دانشگاه محقق اردبیلی (1399)

سایر موارد

 • دبیر کمیته پژوهش اتحادیه علمی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ایران (1399 - 1400)
 • دبیر و سخنگو انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 - 1400)
 • دبیر انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1398 - 1400)
 • موسس انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی 1400
 • دبیر انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی (1400 - تاکنون)
 • عضو کمیته حمایت و نظارت و بر انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 - 1400)
 • دبیر انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 - 1401)