ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای امین قلی زاد

Amin Gholizad

استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176323)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی امین قلی زاد در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه محقق اردبیلی

مقالات امین قلی زاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکنترل ارتعاشات سکوی دریایی با میراگر ترکیبیدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
2دریافت فایل PDF مقالهPERFORMANCE EVALUATION OF HYBRID DAMPING SYSTEMS IN OFFSHORE JACKET PLATFORMSششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
3دریافت فایل PDF مقالهکنترل ارتعاش سکوی دریایی تحت بار خستگی و زلزلهششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد انواع میانقابهای بتن مسلح در قابهای خمشی فولادیاولین کنفرانس ملی صنعت بتن1391
5دریافت فایل PDF مقالهاثر میانقاب بتن مسلح سبک روی خرابی پیشرونده در قاب های خمشیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خسارات وارده بر خطوط انتقال نفت مدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خسارات وارده بر سازه مدفون در انفجار زیر سطحی و مقایسه آن با انفجار سطحیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرانفجاربرروی مخازن فولادی ذخیره سوختدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیکربندی بهینه برای دیوار برشی همبندچهارمین کنفرانس ملی بتن ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وبررسی اثر دایک بتنی برکاهش آسیب پذیری مخزن سوخت در برابر انفجاردومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
11دریافت فایل PDF مقالهاثرانفجاربرسدخاکیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لرزه ای بنای گنبد الله الله (آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی)اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درجه ی اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بارانفجاراولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسطح مایع درون مخزن زیرزمینی قرارگرفته دربرابربارانفجارزیرسطحیچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرشکل سازه زیرزمینی برعملکردآن درمقابل بارانفجارزیرسطحیچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
16دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی موج بازگشتی وارد شده بر سازه ها در اثر وقوع انفجارهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
17دریافت فایل PDF مقالهOptimization of Tuned Mass Damper for Fatigue Damage Mitigation in Offshore Jacket Platforms (Case Study: "Foroozan" and "North Rankin B" Jacketsنهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391
18دریافت فایل PDF مقالهInspection Planning Of Fixed Offshore Platforms Using Second-Order Third-Moment Fatigue Reliabilityنهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391
19دریافت فایل PDF مقالهVibration Control of Offshore Jacket Platforms with Hybrid Damping Systemsنهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثرچیدمان میانقاب بتنی برخرابی پیشرونده درقابهای خمشیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
21دریافت فایل PDF مقالهاثرارتفاع سازه روی خرابی پیشرونده درمیانقاب بتنی باقاب خمشیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لرزه ای بنای بقعه شیخ شهاب الدین اهری تحت زمین لرزه سال 1391 شهرستان اهرکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتارسازه ای ودینامیکی آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
24دریافت فایل PDF مقالهSeismic Fragility Curves for Mid-rise RC Framesکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اتصال متعادل ونامتعادل کننده برای جلوگیری ازگسیختگی زودرس درمقاطع نبشی تحت کششهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی پالسهای نزدیک گسل توسط روش بکر با استفاده از آنالیزگسسته ویولتهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
27دریافت فایل PDF مقالهپردازش امواج زلزله با استفاده از تبدیل ویولتهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تاخیر برش بر روی مقاطع وبشی تحت کشش با استفاده ازFEAپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تأثیر ضخامت صفحه انتهایی بر رفتار ستونهای دوجداره فولادی پر شده بابتن CFDST دایرهای تحت فشاری محوریاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار ستون های دو جداره قولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت فشاری محوری با نسبت های توخالی متفاوتدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
31دریافت فایل PDF مقالهتقریب تابع ضریب سطح موثر در اعضای تحت کشش با اتصال جوشی با شبکه های عصبی مصنوعیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مشخصه های اتصال صفحه ستون بر رفتار مجموعه پی، صفحه زیرستون و ستوندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
33دریافت فایل PDF مقالهGeneration of Near-Fault Artificial Records using Artificial Intelligenceدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
34دریافت فایل PDF مقالهشناسایی محل آسیب با استفاده از انحنای شکل مودیاولین همایش ملی توسعه پایدار شهری1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندرکنش خاک لایه ای و سازه در ظرفیت باربری شمع ها و تنش های وارد بر سازه در حالتهای زهکشی شده و زهکشی نشده با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدوددومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری1394
36دریافت فایل PDF مقالهعملکرد میراگر اصطکاکی برای کاهش ارتعاشات ناشی از امواج در سکوهای دریاییپنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1391
37دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی سازه با استفاده از شاخص انرژی receptanceپنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندر کنش خاک و سازه در ساختمان های دارای طبقات زیر زمین واقع در خاک های سختسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر بارگذاری انفجار سطحی بر سازه های زیر زمینیچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدل های رفتاری خاک بر عملکرد سد های خاکی تحت بارگذاری دینامیکیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت عیب یابی با استفاده از تغییر شکل مودی در قاب فولادیچهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1396
42دریافت فایل PDF مقالهتعیین فرکانس طبیعی سازه با استفاده از تابع پاسخ فرکانسیاولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 14041396
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر المان های ارتجاعی در پاسخ خطوط بالاستی راه آهنکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آسیب در سازه با استفاده از معادله شاخص آسیب الماندوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست1396
45دریافت فایل PDF مقالهاثر خصوصیات المان زانویی در عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده زانوییپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیر همبند تقسیم شده در دیوار برشی همبستهپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مدل سازی عددی دیوار برشی همبسته بتنی تحت بارگذاری چرخه ایپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
48دریافت فایل PDF مقالهسنجش میرایی با آنالیز مودال تجربیپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
49دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پارامتر های مودی سیستم با روش خروجی - تنهاپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
50دریافت فایل PDF مقالهپایش سلامت سازه ها با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگاناولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
51دریافت فایل PDF مقالهمقطع بهینه برای تیر پیوند در مهاربند واگراکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
52دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش تسلیم فولاد و ضخامت جان فیوز شکل پذیری در مهاربندهای زانوییدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396

مقالات امین قلی زاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 4 بار

نمودار تولید سالانه مقالات امین قلی زاد

تماس با امین قلی زاد


به اشتراک گذاری صفحه امین قلی زاد

پشتیبانی