ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای یحیی حساس یگانه

Yahya Hasass Yeganeh

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181820)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی یحیی حساس یگانه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات یحیی حساس یگانه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر ارائه بموقع حسابرسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهراندهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران:فرصت های تحقیقاتیدهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداریبیست و سومین همایش بانکداری اسلامی1391
5دریافت فایل PDF مقالهافشای اطلاعات سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانیازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرعوامل کیفی حسابرسی بر ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامدارانیازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد مدلی برای انتخاب حسابرسی مالیات برارزش افزوده بر مبنای ریسک مطالعه موردی معاونت مالیات برارزش افزوده استان گیلاناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 1393
8دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای تعیین عوامل موثر بر بازده اوراق بهادار بورس تهراندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
9دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت(راهبری) شرکتی و پاسخگوییهمایش راهبری شرکتی1387
10دریافت فایل PDF مقالهترکیب مادر AHP و GP جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی مطالعه موردی در بانک مرکزیسومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
11دریافت فایل PDF مقالهنگرشی مفهومی به تعامل حسابرس و صاحبکار؛با تاکید بر نقش آفرینی محافظه کاری حسابداریهمایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان1397
12دریافت فایل PDF مقالهنگرشی انتقادی به معیارهای استقلال حسابرس؛ با تاکید بر معیار بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسانشانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نقدشوندگی سهام، برروی تغییرات ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت1398

مقالات یحیی حساس یگانه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گزارش حسابداری مستقل در تصمیم گیری اعتبار دهندگان (بانکهای ایران)فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1383
2دریافت فایل PDF مقالهبرداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1383
3دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقلفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1383
4دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداری رسمی ایران در ارایه خدمات گواهیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1384
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1385
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سودفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1386
7دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1386
8دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرسفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1387
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی های اندازه شرکت با مدیریت سودفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1387
10دریافت فایل PDF مقالهتوان اقلام تعهدی در پی شبینی جریان های نقدی آتیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1388
11دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1389
12دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1389
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاریفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1392
14دریافت فایل PDF مقالهرابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت وبازدهی آتی سهامفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1393
15دریافت فایل PDF مقالهفایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه بااطلاعات سود و زیان برای توضیح بازده سهامفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1394
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1373
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1379
18دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری تجاری الکترونیکفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1381
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترل های داخلی و گزارشگری مالیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1381
20دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکهافصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی1395
21دریافت فایل PDF مقالهرابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام دارانفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1390
22دریافت فایل PDF مقالهارتباط حاکمیت شرکتی و ابعاد آن با کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1395
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک هافصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی1396
24دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکهماهنامه باغ نظر1396
25دریافت فایل PDF مقالهآثار به کارگیری استاندارد 28 حسابداری بر صورت های مالی شرکت های بیمه در ایرانفصلنامه پژوهشنامه بیمه1390
26دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانراهبرد مدیریت مالی1396
27دریافت فایل PDF مقالهابهام مفهوم تصویر درست و منصفانه (در ایران ارائه به نحو مطلوب ) به نفع کیستفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
28دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای تاثیرمسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات شرکت براجتناب و فرار مالیاتیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1397
29دریافت فایل PDF مقالهمدل سنجش انتظارات مشتریان صنعت بانکداری برمبنای ادراک آناندوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1393
30دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1392
31دریافت فایل PDF مقالهماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAOفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1392
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1395
33دریافت فایل PDF مقالهفرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان های نقدی سودفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1398
35دریافت فایل PDF مقالهرابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت و قضاوت اخلاقیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1392
36دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک ANP فازیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 74 بار

نمودار تولید سالانه مقالات یحیی حساس یگانه

تماس با یحیی حساس یگانه


به اشتراک گذاری صفحه یحیی حساس یگانه

پشتیبانی