آقای دکتر سید حسین سیدی

Dr. Seyyed Hosein Seyyedi

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185376)

32
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی