آقای دکتر امیر مقدم متقی

Dr. Amir Moghadam Motaghi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307328)

6
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی