آقای دکتر مسعود ربیعه

Dr. Masood Rabieh

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185380)

11
21
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی