آقای دکتر فرشاد بختیار

Dr. Farshad Bakhtiar

دانشیار

Researcher ID: (477608)

10
10
79
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی