پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDM-3-4_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

رایانش ابری تحولی عظیم در عالم فناوری اطلاعات است که منابع و خدمات را از طریق اینترنت ارایه می دهد. این پژوهش به پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران و ده کشور دیگر جهان می پردازد. در راستای سنجش انتشار فناوری، از میزان جستجوی اینترنتی کلید واژه رایانش ابری استفاده شده است. این پژوهش از دید نوع تحقیق بر مبنای هدف اثری توسعه ای – کاربردی بوده و ازلحاظ روش تحقیق بکار گرفته شده و نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و همبستگی می باشد. برای پیش بینی فناوری رایانش ابری در ایران، از برازش منحنی های رشد روی داده های انتشار فناوری در ایران از یکسو و روند انتشار در سایر کشورها و اثرات مقطعی کشورها روی روند انتشار فناوری در ایران از سوی دیگر بهره جسته شده است. یافته ها حاکی از اشباع فناوری رایانش ابری در سال 2018 در ایران می باشد. همچنین تاخر در شروع انتشار این فناوری در ایران، منجر به سرعت بالاتر انتشار در ایران بنا به اثر تقدم و تاخر نشده است.

نویسندگان

احمد جعفرنژاد چقوشی

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

احسان مجتبوی دلویی

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نیما مختارزاده گروسی

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران