فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب

Quarterly Journal of Comparative Laws of Islam and West

مجله پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب در تاریخ ۹۴.۸.۲۷ از کمیسیون نشریات علمی کشور از شماره اول ( پاییز ۱۳۹۳) رتبه علمی و پژوهشی را دریافت کرد. این مجله درخدمت جامعه علمی حقوق دان های کشور است و در حوزه های تطبیقی حقوق اسلام و غرب مقاله می پذیرد.

رویکرد و هدف دانشکده حقوق از انتشار مجله بررسی عمیق موضوعات نوپیدا در حقوق غرب و تطبیق آن با مبانی و احکام شرع به ویژه فقه امامیه با بهره ­گیری از کارشناسان سطوح عالی دانشگاهی و حوزوی به منظور هماهنگ سازی و بومی سازی نهادهای حقوقی وارداتی غرب بر اساس مبانی دینی است. بی تردید استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه علمیه قم - به ویژه با عنایت به وابستگی تشکیلاتی این دانشگاه به حوزه علمیه و امکان بکارگیری عملی این ظرفیتها - سبب غنای هرچه بیشتر پژوهشهای حقوقی فقهی خواهد شد.

Quarterly journal of comparative researches of Islamic and Islamic law published by Qom University.

 


 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات