آقای دکتر ابوالفتح خالقی

Dr. abolfath khaleghi

دانشیار گروه حقوق جزا - دانشکده حقوق دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (201414)

75
12
4
4
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب رژیم تعقیب و تحقیق جنایات بین المللی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1399 - فارسی
  • کتاب رژیم دادرسی جنایات بین المللی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1399 - فارسی
  • کتاب حقوق بین الملل کیفری عمومی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1394 - فارسی
  • کتاب حقوق بین الملل کیفری اختصاصی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1394 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس (1381-1401)

جوایز و افتخارات

  • استاد برتر آموزشی (1401)
  • پژوهشگر برتر دانشگاه (1397)

سایر موارد

  • دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق