آقای دکتر محمدرضا عدل پرور

Dr. Mohammad reza Adl Parvar

دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185046)

78
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی