بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-1_008

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

مدلهای انتخاب وسیله نقلیه بر اساس رفتار مسافران، در انتخاب شیوه های مختلف حمل و نقل ایجاد می شوند. از آنجا که انسان به عنوان عامل انتخاب کننده وسیله سفر، دارای خصوصیات رفتاری متفاوت و تصادفی است، مدلهای ریاضینمی توانند به صورت کامل رفتار انسان را در انتخاب وسیله نقلیه سفر برون شهری بیان کنند. هدف از این تحقیق، وارد کردن هر چه بیشتر ویژگیهای رفتاری مسافران در مدلهای انتخاب وسیله نقلیه سفر برون شهری و واقعی ترکردن نتایج مدلها با کاربرد منطق فازی در آنهاست. در این راستا برای مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری از یک مدل لاجیت آشیانه ای استفاده می شود. ابتدا با استفاده از نتایج آماربرداری میدانی، پایگاه داده برای متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب مسافران ساخته می شود. سپس جهت در نظر گرفتن رفتار مبهم انسان در این مدلو افزایش دقت آن، پایگاه داده های هر متغیر با استفاده از الگوریتم خوشه بندی کاهنده فازی، فازی سازی می شوند. مدل نیز با استفاده از روش بیشینه احتمال ساخته و پرداخته می شود. نتایج این مدل با اطلاعات انتخاب سفر شهرها مقایسه شده که حاکی از بهبود نتایج مدلسازی است

کلیدواژه ها:

منطق فازی ، الگوریتم خوشه بندی کاهنده فازی ، مدل انتخاب وسیل هنقلیه ، لاجیت آشیانه ای ، سفر برون شهری

نویسندگان

محمدرضا عدل پرور

استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.