بررسی ضعف های سازه ای و غیر سازه ای پلهای بتن مسلح شهر تهران

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,332

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_034

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت حفظ سرو یس دهی شر یانهای حیاتی پس از وقوع زلزله جهت امداد رسان ی و انتقال مجروحین و مصدومین حادثه و ن یز حفظ نظم در سطح شهر ی، حفظ سطح عملکرد قابل یت استفاده بی وقفه برا ی پلها ی شهر ی در شریانهای حیاتی ضرور ی به نظر م ی رسد ؛ از ا ین رو در ا ین مطالعه سعی شده با یک نگرش آماری بر روی هشت پل بتن مسلح شهر ی، وضع یت کلی پلهای بتنی شهر تهران بررس ی و ضعفها و معا یب عمده آن مشخص گردد . در پایان، راهکارهای طراحی و بهسازی لرزه ای ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ، پلهای بتنی مسلح تهران ، ضعف های سازه ای و غیر سازه ای

نویسندگان

محمدرضا عدل پرور

استادیار دانشکده راه آهن ،دانشگاه علم و صنعت ایران

مهرشاد کتابدار

دانشجوی دکتری مهندسی سازه،دانشگاه علم و صنعت ایران

حمیدرضا وثوقی فر

استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فربد دانش

دانشجوی دکتری مهندسی زلزله،دانشگاه علم و صنعت ایران