آقای دکتر مهدی عباس زاده

Dr. Mehdi Abbaszadeh

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369316)

5
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی