آقای سید عباس موسویان

Seyedabas Mosavian

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182560)

14
49
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی