خلاصه فعالیتهای علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 605
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 358
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 22
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

A Joint Mode Change and Mode Choice Decision under Transportation Demand Management Policies (Case of a Copula Approach) نوشته Latifeh Asgari و Reyhaneh Sadat Shahangianارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده ای ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده ای راه های استان مرکزی با روش ساختار معادلاتیSEM نوشته داریوش امانی تهرانینقش متغیر های تعدیل کننده بر روابط بین متغیر های نگرشی و میزان پذیرش طرح ترافیک جدید شهر تهران نوشته فرزانه نوریانسان انگاری و شادمانی مصرف کننده: تحلیل اثر اصالت برند نوشته مهدی خادمی گراشی و ستاره محمدیانمساله مکان یابی پوششی مراکز امدادی در رفتار مدیریت لجستیک بشردوستانه با عملیات نجات مبتنی بر پهپاد در شرایط عدم قطعیت نوشته بابک فرهنگ مقدمتاثیر ورود بنگاه های خصوصی در بالادست زنجیره صنعت بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی نوشته حمیده اصفهانی و محمد علیخانی و مهدی فدائیتاثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه شناسی دین در زمان معاصر نوشته جواد روحانی رصافبررسی پویایی های پایداری تورم در ایران: کاربردی از رویکرد غیرخطی تعمیم یافته MS-ARFIMA نوشته سیاوش محمدپورارتباط میان سرمایه انسانی، بازبودن تجاری و تغییرات ساختاری در کشورهای عضو اوپک: رهیافت خودرگرسیونبرداری پانلی نوشته غلامعلی فرجادیجامعه شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حادثه نوشته Parviz Piranمفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی نوشته احمد شهنیاییبار اثبات دعوی در مالیات بر درآمد در حقوق مالیاتی: با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا نوشته احمد شهنیاییA Quantitative Impact Analysis of Attitudes towards Safety and Traffic on High School Students’ Walking to School نوشته Iraj Firouziشناسایی ملاک های ارزیابی پیامدهای اجرای خط مشی مالکیت صنعتی در نقشه جامع علمی کشور نوشته فرج الله رهنوردبررسی تطبیقی آینده پژوهی بعد سیاسی حکمرانی خوب در نظام امت-امامت و نظام لیبرال دموکراسی نوشته سیدمصطفی طباطبائیمدل توسعه فرهنگ ملی در اسناد بالادستی نوشته حبیب اله طاهرپور کلانتریاصلاح اداری مبتنی بر حکمرانی عمومی نوشته فرج اله رهنوردتخمین بهره وری با حل مساله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (۱۳۸۶-۱۳۸۰) نوشته ناصر خیابانیکاربرد آزمون علیت گرنجری پانلی بوت استرپ در تعیین رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا نوشته سیاوش محمدپورمدل سیستمی عرضه نیروی کار در ایران: مطالعه ای با رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها نوشته غلامعلی فرجادی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: