خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی لیان بوشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 160
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 639
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 126
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی لیان بوشهر

ساخت یک سیستم توصیه گر در شبکه های اجتماعی پویا مبتنی بر پیش بینی لینک نوشته سید محمدفاضل حسینیپردازش مفهوم زبانی پیام های کوتاه توییتر با استفاده از شبکه عصبی عمیق CNN نوشته زهرا دره شوری و حسین مومن زاده و حسن ارفعی نیاتحلیل نظرات کاربران سایت طاقچه با استفاده از هوش مصنوعی نوشته مریم بنافی و حسن ارفعی نیاشناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیک با روش AHP نوشته محمدصادق حیدری و حسن ارفعی نیاشناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیک با روش AHP نوشته محمد صادق حیدری و حسن ارفعی نیادرس پژوهی: تدریس مبحث ایمنی در کوچه وخیابان نوشته زهرا نادریبررسی عملکرد رفتار دینامیکی سیال در فاصله معین بر بدنه زیردریایی تحت باگذاری ناشی از بار انفجار نوشته علی صالحی و محسن پرویز و یاسر آریان پوراستفاده از جلبک دریایی در مصالح ساختمانی نوشته زینب ملاکیبررسی توجه پایدار و دقت به جزییات در کنترلرهای پرواز فرودگاههای کشور نوشته سعید رضا کریمیمدیریت ترافیک با استفاده از دو شبکه عصبی عمیق YOLO و Mask R CNN نوشته منا کاکایی کرجی و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیاخوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی با استفاده از معیار شباهت نوشته هیلدا احمدی و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیامکانیابی زنجیره های تابع سرویس در رایانش مه با استفاده از بهینه سازی الگوریتم رقابت استعماری نوشته امید رنجبر دهقان و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیاخوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی با استفاده از معیار شباهت نوشته هیلدا احمدی و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیامکانیابی زنجیره های تابع سرویس در رایانش مه با استفاده از بهینه سازی الگوریتم رقابت استعماری نوشته امید رنجبر دهقان و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیابررسی تاثیر توانمندی های فن آوری اطلاعات در صنعت مارکتینگ نوشته محسن گورکانی و مرضیه دادور و حسن ارفعیجایگذاری ماشین مجازی توان آگاه بر اساس روش بهینه سازی ازدحام ذرات PAPSO نوشته آزاده بهجت حقیقی و موسی مجرد و حسن ارفعی نیابررسی نقش قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد توسعه محصول جدید نوشته سکینه فتحی و حسن ارفعی نیابررسی رابطه بین رسانه های اجتماعی و عملکرد برند نوشته پریسا احمدی و حسن ارفعی نیابررسی قابلیت فناوری اطلاعات بر بهبود بازاریابی سازمانها نوشته عباس گله گیریان و حسن ارفعی نیاارائه الگوی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی نوشته میثم حیدری و حسن ارفعی نیا و محمدصادق حیدری