خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی لیان بوشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 154
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 625
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 123
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی لیان بوشهر

درس پژوهی: تدریس مبحث ایمنی در کوچه وخیابان نوشته زهرا نادریبررسی عملکرد رفتار دینامیکی سیال در فاصله معین بر بدنه زیردریایی تحت باگذاری ناشی از بار انفجار نوشته علی صالحی و محسن پرویز و یاسر آریان پوراستفاده از جلبک دریایی در مصالح ساختمانی نوشته زینب ملاکیبررسی توجه پایدار و دقت به جزییات در کنترلرهای پرواز فرودگاههای کشور نوشته سعید رضا کریمیمدیریت ترافیک با استفاده از دو شبکه عصبی عمیق YOLO و Mask R CNN نوشته منا کاکایی کرجی و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیاخوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی با استفاده از معیار شباهت نوشته هیلدا احمدی و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیامکانیابی زنجیره های تابع سرویس در رایانش مه با استفاده از بهینه سازی الگوریتم رقابت استعماری نوشته امید رنجبر دهقان و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیاخوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی با استفاده از معیار شباهت نوشته هیلدا احمدی و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیامکانیابی زنجیره های تابع سرویس در رایانش مه با استفاده از بهینه سازی الگوریتم رقابت استعماری نوشته امید رنجبر دهقان و مرضیه دادور و حسن ارفعی نیابررسی تاثیر توانمندی های فن آوری اطلاعات در صنعت مارکتینگ نوشته محسن گورکانی و مرضیه دادور و حسن ارفعیجایگذاری ماشین مجازی توان آگاه بر اساس روش بهینه سازی ازدحام ذرات PAPSO نوشته آزاده بهجت حقیقی و موسی مجرد و حسن ارفعی نیابررسی نقش قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد توسعه محصول جدید نوشته سکینه فتحی و حسن ارفعی نیابررسی رابطه بین رسانه های اجتماعی و عملکرد برند نوشته پریسا احمدی و حسن ارفعی نیابررسی قابلیت فناوری اطلاعات بر بهبود بازاریابی سازمانها نوشته عباس گله گیریان و حسن ارفعی نیاارائه الگوی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی نوشته میثم حیدری و حسن ارفعی نیا و محمدصادق حیدریمکان یابی ماشین های مجازی در رایانش ابری نوشته محمدصادق حیدری و حسن ارفعی نیا و میثم حیدری و سیده الهه شهریاریخوشه بندی ترکیبی نوشته محمدصادق حیدری و حسن ارفعی نیا و سیده الهه شهریاریسیستم تغذیه الکتریکی در سیستم های حمل و نقل ریلی ( مترو ) نوشته محمد رنجبرجریان های سرگردان در سیستم های تغذیه DC مترو نوشته محمد رنجبرپست های حالت جامد و کاربرد آن ها در ایستگاه ها و شبکه مترو نوشته محمد رنجبر