خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 178
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 608
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 114
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

ارزیابی فناوری های نوین ساختمانی (مصالح ساختمان) در عمران و معماری در جهت صنعتی سازی ساختمان ها با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب نوشته هانیه نجاری آذر و محمد فتحی طرزملزوم استفاده از مصالح ساختمانی نوین به جای روشهای سنتی در بهسازی و مرمت بناهای تاریخی (نمونه موردی کشور ایران) نوشته محمد فتحی طرزم و هانیه نجاری آذربررسی اهمیت و ضرورت توسعه ظرفیت های پژوهشی دبیران نوشته قادر فخیمی پشتکوهبررسی عملکرد مالی و رتبه بندی بانک ها با روش های تصمیم گیری چند معیاره نوشته حبیب مولایی و سارا زیرکتاثیر محدودیت مالی بر ارزش شرکت با تاکید بر اثر ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن نوشته حبیب مولاییتاثیر دوگانگی وظایف مدیر عامل و تمرکز مالکیت بر سود تقسیمی با تاکید بر اثر محدودیت مالی در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولاییبررسی اثر تعارض های قومیتی و هویتی بر سبک زندگی دانش آموزان شهرستان سلماس نوشته سمیه حاجی زاده درزه کنانیبررسی شکنندگی لرزه ای در قابهای خمشی ویژه ساختمانهای بلند مرتبه فولادی طراحی شده بر اساس عملکرد تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل نوشته علی طاهر و محمد نباتیتدوین راهبردهای ارتقای رقابت پذیری شهری؛ مورد مطالعه شهر مرزی ارومیه نوشته ملوین میرحاجی دربرودکاربست هوشمندسازی شهرهای مرزی با رویکرد آینده پژوهی ؛ مورد مطالعه شهر بوشهر نوشته ملوین میرحاجی دربرودطراحی اسیلاتورکنترل شده با ولتاژبااستفاده از سلف فعال و با قابلیت تنظیم گسترده نوشته حجت بابایی کیاطراحی مدار تقویت کننده کم نویز با استفاده از سلف فعا ل با ضریب کیفیت بالا در تکنولوژی CMOS ۰.۱۸um نوشته حجت بابایی کیاارزیابی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل MIKE۱۱ (مطالعه ی موردی: رودخانه ی زرینه در حومه ی شهر شاهین دژ) نوشته مرتضی صمدیانارتقا کیفیت اختلاط در ریز مخلوط کن های غیر فعال با بهره گیری از جانمایی بهینه موانع با داده های فازی نوشته حسن اطهری و حسن زینالی و ,وحید عبدالهیتاثیر هندسه شکل هسته بتن آسفالتی در رفتار لرزه ای سدهای خاکی نوشته محسن بلالیبررسی تاثیر ساختار مالکیت)مالکیت نهادی(بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ARDL نوشته شادی قلعه جوقه یی و علی زبردست و حبیب مولاییبررسی تاثیر ساختار مالکیت)مالکیت شرکتی و مدیریتی(بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردARDL نوشته شادی قلعه جوقه یی و علی زبردست و حبیب مولاییتاثیر معامله با اشخاص وابسته بر کیفیت افشا با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری ارزش شرکت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران نوشته میلاد شکارچیبررسی تاثیر چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت بر سرمایه گذاری و کیفیت سود در صنایع شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولایی و سمیه فرهادیتاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی شرکت های پذ یرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران نوشته حبیب مولایی