خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی فروردین

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 543
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 393
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 38
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی فروردین

تاثیر هوش مصنوعی عمومی بر چشم انداز فناوری آینده نوشته نیما حاجیان افراکتیبررسی و شناخت ساختار و مزایای مدارس هوشمند در ایران نوشته نسیم خادمی بارنگنانیروش شناسی استفاده از فناوری بلاک چین جهت مدیریت ریسک، حق بیمه و خسارت در صنعت بیمه نوشته سعید رنجبر و سیدیاسر ابراهیمیان و مریم بالوئیروش شناسی مدیریت به کارگیری بلاک چین در صنعت بیمه جهت پرداخت حق بیمه و خسارت نوشته سعید رنجبر و سحر رنجبرصیانت از قانون اساسی با رویکرد اساسی سازی حقوق اداری در رویه قضای نظام های حقوقی ایران و فرانسه نوشته حسین فروغی نیا و رشید عنایت تبارعدالت آموزشی و تامین و ارتقای آن در مناطق عشایری نوشته گلزار خانزاده و رقیه همراهپور و عهدیه مولاییبهره مندی از انرژی هسته ای برای جمهوری اسلامی ایران در راستای حق بر توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر نوشته خدیجه رنجبر و حسین فروغی نیابررسی رابطه ریسک قیمت سهام و قدرت مدیر عامل در بورس اوراق بهادر تهران نوشته محسن عباسی سرخکلایبررسی رابطه هوش فرهنگی و نشاط سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته احسان منتظریبررسی رابطه رفتار مثبت گرای سازمانی و تعامل کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته عباس بازیار و احسان منتظریبررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و ابراز وجود کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته ابراهیم وکیل زاده دیزجی و رسول بلباسی و مهدی جوینی و مصطفی یزدانی پراییبررسی رابطه فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته احسان منتظریبررسی رابطه مدیریت تعارض و اعتماد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته میلاد حسن زادهبررسی رابطه مهارت های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته ابراهیم وکیل زاده دیزجیبررسی رابطه استرس شغلی و ناگویی هیجانی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته ابراهیم وکیل زاده دیزجی و مصطفی یزدانی پرایی و پوریا ولیبررسی رابطه چابکی سازمانی و زوال دلبستگی شغلی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته میلاد حسن زادهبررسی رابطه مربیگری سازمانی و مدیریت استعداد کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته مهرعلی سیفی برنجستانکی و رحمان قادی نژاد و حسین قاسمی چالیبررسی رابطه مدیریت پاداش و گرایش به نوآوری کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته ابراهیم وکیل زاده دیزجی و خدیجه محروقیاثربخشی آموزش مبتنی بر موسیقی بر مهارت های اجتماعی، توجه و تمرکز کودکان ۶ الی۱۰ ساله با نارسایی ویژه در یادگیری نوشته صبورا برزگر اسکندرکلایی و هدی بابایی و زهرا رحبپور عزیزیخوش بینی مدیران، توانایی در تامین مالی و بازده سرمایه گذاری مدیران: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته مهدیه برنجستانکی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی فروردین

تاکنون 3 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی فروردین برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی فروردین به صورت زیر است: