خانم دکتر فهیما بالویی

Dr. fahima balouei

دکتری مدیریت آموزشی

Researcher ID: (463630)

16
2
3
2
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برند خارجی(لوازم آرایشی بهداشتی) ارائه شده در کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار (1397)
 • حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری) ارائه شده در همایش بین المللی مدیریت (1393)
 • Investigating The Relationship Between Knowledge Management And Human Capital Empowerment With Organizational Productivity mohammd vahedi maryam baloyi (2023)
 • Investigating the Relationship between Managers Innovation and Organizational Effectiveness among Bandar-Torkman Schools maryam baloyi (2019)
 • The Relationship between Emotional Intelligence of Managers and Organizational Effectiveness among Schools in Bandar- Torkman maryam baloyi (2019)
 • provinding a model in order to empowering faculty members of islamic azad universities in mazandaran fahima baloee, dr kiomars niazazari (2015)
 • Investigating the models of Empiwering in human resources ( case study:faculty members of islamic azad universities in maxabdaran ) fahima baloee, dr kiomars niazazari (2015)
 • Cambridge journal of regions, economy and society fahima baloe, dr kiomars niazazari (2014)
 • surviving the relationship between organizational culture and employees empowerment batul kazemikani,mehraneh kazemian, qader vazifeh damirchi,maryam hafezian,shahrbanu gholizadeh,fahima balooie (2013)
 • The componests of managers emotional intelligence and university employees functions maryam hafezian, mehrane kazemian , fahima balouie (2012)
 • The conponents of managers emotional intelligence and university omployees functions maryam hafezian, mehraneh kazemian, fahima balouie (2012)
 • تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی با نقش واسطه ای استراتژی زیست محیطی و نوآوری سبز مریم بالویی،احسان اردشیری لاجیمی (1401)
 • برسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی احسان اردشیری لاجیمی، مریم بالویی (1401)
 • تاثیر بازاریابی معنوی بر مزیت رقابتی پایدار(مورد مطالعه:شرکت مواد غذایی مینو) نازنین شکری چمانی ،مریم بالویی (1401)
 • تاثیر بازاریابی معنوی و جهت گیری کار آفرینی بر مزیت رقابتی پایدار نازنین شکری چمانی ،مریم بالویی (1401)
 • برسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمند سازی سرمایه انسانی با بهره وری سازمانی محمد واحی مریم بالویی (1401)

تالیفات

 • کتاب آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی (فرشته مرادی،بهنام نعیمی،دکتر فهیما بالویی،انتشارات منشور سمیر) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدل های توانمند سازی اعضای هئت علمی دانشگاه (فهیما بالویی، دکتر کیومرث نیازآذری،انتشارات منشور سمیر) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی دانشگاه پیام نور ساری(1383-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد واحد ساری (1382-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد واحد بندرگز(1382-1410)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی فروردین (1382-1410)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی آمل(1382-1410)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی ادیب مازندران(1382-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر (1382-1410)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی علامه امینی- بهنمیر (1382-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان (1382-1410)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی شمال(1382-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور(1382-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول(1382-1410)
 • مربی علمی _کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور(1382-1410)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر(1382-1410)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری1389-1392
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری1377-1379
 • کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 1373-1376

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس درس بهسازی در دوره آموزشهای کوتاه مدت (1384-1384)
 • سابقه تدریس در تدریس درس مدیریت اموزشی در دوره مدیریت آموزشی آموزشهایی کوتاه مدت (1384-1384)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • چهارمین کنفراس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی - وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (1398)
 • اولین کنفراس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی - مؤسسه آموزش عالی فروردین (1396)
 • روش تحقیق در مدیریت - پژوهشکده علوم انسانی (1394)
 • طراحی معمارانه - مرکز آموزشی علمی- کاربردی (1393)
 • کارگاه آموزشی توانمند سازی اعضای هیئت علمی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی (1393)
 • ارزشیابی و اندازهگیری پیشرفت تحصیلی - مرکز مطالعات و آموزش نیرویی انسانی واحد سوادکوه (1385)
 • برنامه ریزی و الگو های تدوین طرح درس - مرکز مطالعات و آموزش نیرویی انسانی واحد سوادکوه (1384)