حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOM01_0319

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در دانشگاه آزاد ساری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهششامل کارکنان دانشگاه آزاد ساری بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 108 نفر تعیین و نمونهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای فرآیند چهار مرحله ای گلد 2001 با ضریب الفای کرونباخ 0/83 وپ رسشنامه سرمایه فکری بنتیس 1998 درسه بعد سرمایه انسانی سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه ای با ضریب آلفای0/85 بوده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون هایK-S ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرمافزار آماری SPSSانجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه آزاد ساری وجود دارد و 64/3درصد تغییرات سرمایه فکری را متغیر مدیریت دانش تبیین میکند

نویسندگان

فهیما بالویی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - اسلامیه، فاطمه؛ ملائیان، صدیقه (1392). مدیریت دانش، کلید موفقیت ...
 • - سیف اللهی، ناصر؛ محمدرضا، داوری (1387). مدیریت دانش در ...
 • - شجاعی، عبدالناصر؛ بیگی، تورج؛ نظری‌پور، محمد (1389). شناسایی تعاملات ...
 • - شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین مدیریت ...
 • بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت دبیران شهر شیراز و ارائه راهکارهای عملی کاربرد مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی و آموزش خلاقیت به دانش آموزان [مقاله کنفرانسی]
 • - خاوندکار، جلیل (1388). سرمایه فکری؛ مدیریت، توسعه و مدل‌های ...
 • - قلیچ‌لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ...
 • - گل محمدنژاد، غلامرضاه مهدوی، مولود (1390). بررسی رابطه سرمایه ...
 • - محسنی‌فرد؛ غلامعلی؛ رضایی، غلامرضا؛ حسینی‌راد، سیدعلی (1392). رابطه سرمایه ...
 • - Dumas, Chad Michael (2010). Buiding Leadership: The Knowledge of ...
 • _ Grawford.C.B (2008). Tra nsformational Leadership, in Novation and Knowledge ...
 • - Levett, G.P. and Guenor, M.D. (2000). A methodology for ...
 • - Mention, Anne-Laure. (2012). Intellectual Capital, Innovation and Performance a ...
 • _ Wiig, K.(1997). Knowledge Managemnt: An Introduction. in proceedings of ...
 • نمایش کامل مراجع