بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برند خارجی(لوازم آرایشی بهداشتی)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,246

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMABD01_025

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل موثر بر تقاضای برندهای خارجی (آرایشی- بهداشتی) در ایران می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، متشکل از تمامی مصرف کنندگانی بودند که در محدوده ی زمانی جمع-آوری داده های تحقیق به فروشگاها و آرایشگاه های عرضه کننده ی لوازم آرایشی بهداشتی در شهر بهشهر مراجعه داشتند بود. حجم نمونه آماری تقریبا برابر با 108 نفر در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر از یک نوع پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که داده های حاصل از آن با استفاده از آزمون تی تک گروهی و نیز آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین تیپ شخصی، دانش مصرف کنندگان، میزان درگیری مصرف کنندگان با یک برند، تصویر کشور مبدا، نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به یک کشور، بعد شناختی کشور مبدا،اعتماد مصرف کنندگان به یک برند، ارزش درک شده ی مصرف کنندگان از یک محصول، بر تقاضای خرید محصولات ورزشی خارجی توسط ورزشکاران و قهرمانان رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که با آگاهی تولیدکنندگان از تاثیر مثبت متغیرهای تحقیق بر قصد خرید مصرف کنندگان، می توانند در جهت افزایش بهره وری فروش و تولید، گامی موثر بردارند تا در جهت رقابت با بازارهای بین المللی توانا باشند.

نویسندگان

فاطمه حبیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فروردین

میثم شیرخدایی

مدرس موسسه آموزش عالی فرودین

فهیما بالویی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فرودین