خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 663
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 367
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 23
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

نقش بانوان ایرانی برزیبایی شناسی معماری با تاکید بربنای مذهبی (نمونه موردی مسجد گوهرشاد) نوشته حسین اسمعیلی سنگریبررسی تاثیرنظریه های اثباتی و هنجاری در آموزش معماری بر هویت معماری معاصر ایران نوشته احمد میرزاکوچک خوشنویسبازتاب ذهنی و تجلی کهن الگوی سواستیکا در "انسان کامل " به عنوان نماد عالم اکبر: مورد مطالعه کتیبه های مسجد جامع اصفهان نوشته آپه نا اسفندیاریتحلیل نقشه دانش تاب آوری معیشتی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از VOSviewer نوشته ناصر رضائیمعرفی انواع رسانه ها در شناساندن هنرهای سنتی نوشته آپه نا اسفندیاریامکان سنجی قابلیت های گردشگری منطقه اورامانات نوشته نادیا پورعباس تحویلداریکاروانسراهای شبکه راه ابریشم ایران در سفرنامه ها نوشته سید محمد بهشتیگونه شناسی معماری آرامگاه های الیمائی نوشته مطالعه ساختار معماری و تاریخ گذاری استودان گبرها (برج خاموشی ری) نوشته Mohammadreza Nematiبررسی فنی سکه های به دست آمده از شهر تاریخی اوجان نوشته گو نه شناسی چوب های به کار رفته در سقانفارهای مازندران (مطالعه موردی: شهرستان قائم شهر) نوشته Gholamreza Rahmaniمطالعه ساختارشناسی نمونه های ملاط گچی از سه دوره تاریخی و چهار اقلیم ایران نوشته یاسر حمزویبررسی ارائه راهکارهای مبتنی بر مدیریت بحران در بازار تاریخی تبریز با بهره مندی از مولفه های سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحقیق آمیخته نوشته حسین اسمعیلی سنگریتحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی نوشته محمد مرتضاییگونه شناسی و فناوری دست افزارهای سنگی غار قلعه کرد، آوج، استان قزوین نوشته سید ایرج بهشتیتحلیل عددی هندسه و انرژی پتانسیل گرانشی بلوک فرادیواره در گسلش نرمال نوشته پویا صادقی فرشبافراستی آزمایی تاریخ گذاری بشقاب سیمین زراندود منسوب به عصر ساسانی موجود در موزه هگمتانه بر اساس مطالعه تطبیقی نوشته احمد چایچی امیر خیزدماوند در دوره پیش از اسلام از منظر منابع تاریخی و شواهد باستان شناسی نوشته محمدرضا نعمتی و حسین توفیقیانسازمان دفاعی شمال و شرق شهر ارجان از دوران ساسانی تا پایان دوره سلجوقی: قلاع و استحکامات نوشته احمد آزادی و محمد مرتضاییArchaeobotanical Studies in Feyzabad Site, in Aran-o-Bidgol Town نوشته Saman Soortiji

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: