خانم دکتر مریم کیان اصل

Dr. maryam kian asl

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

Researcher ID: (335873)

18
16
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • از کثرت نقش تا به وحدت رسیدن طرح در ارسی خانه ابراهیمی اردبیل ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ (1401)
 • روایت تاریخی ضربت خوردن امام علی(ع) با ساختار داستان و برداشت نگارگران معاصر ایران از آن ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران (1400)
 • تحلیل مراسم سلام نوروزی در ایران ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران (1400)
 • کیان اصل، مریم.«جلوه های نقاشی قاجاری بر دیوارنگاره های کوشک قاجاری باغ فین کاشان».هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن (1400)
 • کیان، مریم. « آثاری به شکل یا نقش انسان از جنس استخوان و عاج، مکشوفه از ایران باستان(بررسی موردی10 اثر)»دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران. بابلسر 29 و 30 اردیبهشت ماه 1400. (1400)
 • کیان(اصل)، مریم. «تزیینات معماری خانه ابراهیمی اردبیل». پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات تاریخ تمدن. گرجستان 25 اسفند (1399)
 • کیان(اصل)، مریم. «روبه رویی هنرمندان و صنعتگران آثار هنری با شیوع کرونا». همایش بین المللی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا. تهران پژوهشکده مردمشناسی 25 اسفند 1399 (1399)
 • کیان(اصل)، مریم.«خوانش اعتقادات پیشازرتشتی در آثار تدفینی اقوام سیلک کاشان در عصر آهن». اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران بابلسر- 11 و 12 اردیبهشت ماه 1398 (1398)
 • کیان(اصل)، مریم.«کسب مهارت دانش و مهارتها در نظام آموزشی استاد و شاگردی در دوره اسلامی ایران». سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 مهر (1398)
 • کیان(اصل)، مریم. «ترس وحدت بخش در اجرای آیین جرعه فشانی» همایش آیین،صلح و تنوع فرهنگی . تهران: پژوهشکده مردمشناسی. هفتم اسفند 1397. (1397)
 • کیان(اصل)، مریم. «نقاشی های مذهبی دیوارنگاره بقعه امامزاده ابراهیم شیراز». اولین همایش ملی نقاشی و دیوارنگاره های مذهبی ایران لاهیجان 7 مهر 1395 (1395)
 • کیان(اصل)، مریم. «روایت انگشترسپاری پیامبر(ص) به حضرت علی(ع)در برخی معراج نگاره ها»مجموعه مقالات همایش ملی میراث روایی(1393) (1393)
 • کیان(اصل)، مریم. «صندوق های قبر و شکل گیری ضریح در بقعه شیخ صفی الدین اردبیل». اولین همایش ملی هنر و تمدن شیعی. حوزه هنری (1388)
 • کیان، مریم. «محصولات سرامیکی در دوره صفویه».مجموعه مقالات هنرهای صناعی در گردهمایی مکتب اصفهان. فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران (1386)
 • کیان، مریم. «کتیبه های پولک های زیر کوبه خانه عباسیان در کاشان». مجموعه مقالات متون و کتیبه های دوران اسلامی. پژوهشکده زبان و گویش با همکاری اداره کل امور فرهنگی.پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. 1385 (1385)
 • کیان، مریم. «نگاره های آهکی در حمام های ایران». مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی. پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (1382)
 • کیان، مریم. « بررسی نقشه فرش های کناره ای اردبیلی». مجموعه مقالات اولین سمینار تحقیقات فرش دستباف. مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران. 1382 (1382)
 • کیان، مریم« جایگاه زمودگری در معماری سنتی ایران». مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایرانشناسی 30-27 خرداد ماه 1381: نسخه شناسی و کتاب شناسی / [برگزارکننده بنیاد ایران شناسی]. (1380)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • کیان اصل، مریم و تقدس نژاد، زهرا. بررسی تطبیقی تزیینات بازشوهای قاجاری در شاهنشین بناهای تاریخی شهر اردبیل مطالعات موردی: شاهنشین خانه های ابراهیمی و خلیل زاده و حسینیه مجتهد، دوفصلنامه علمی و پژوهشی نشریه هنرهای صناعی ایران، بهار (1403)
 • کیان اصل، مریم. 1402، کاشی نگاره های نقاشی رنگ روغن با نقوش فرنگی در بنای شمس العماره،دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1402 فصلنامه علمی- پژوهشی دانش های بومی ایران. (1402)
 • کیان اصل، مریم.1402.«تحلیل خیالی سازی نگاره انگشترسپاری در معراج». ماهنامه علمی - تخصصی مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی. سال دوم، شماره ششم، اردیبهشت. صص87 تا105 (1402)
 • کیان، مریم. « چکیده نگاری نقوش به کار فته در بافته های عشایر ایلسون استان اردبیل». فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی . دانشکده هنر و معماری. سال چهارم. بهار و تابستان. (1399)
 • کیان، مریم. « حسینیه مشیر شیراز و کاشی نگاره های 1310 ق.» مجله اثر شماره 64 (1393)
 • کیان، مریم.« بی توجهی به زیبایی شناسی عصر قاجار». ماهنامه کرسی. سال دوم شماره 13 مهر ماه (1393)
 • کیان، مریم. « تزیینات ساروجبری در حمام کردشت». فصلنامه هنر و معماری رضوی.( دانشگاه بین المللی امام رضا) شماره 2. بهار (1391)
 • کیان، مریم.«کاشی های منقوش حمام ابراهیم خان ظهیرالدوله در کرمان»دو ماهنامه فرهنگی هنری بیناب، شماره21 مهر ماه (1391) (1391)
 • کیان، مریم. «کاشیکاری عمارت شمس العماره». بهار .مجله اثر شماره48 (1389)
 • کیان، مریم.« نقوش ساروجبری سربینه حمام وکیل شیراز.» مجله اثر شماه 46 پاییز (1388)
 • کیان، مریم. «نظری اجمالی بر پارچه های ایرانی» نشریه رشد آموزش هنر. پاییز 1385 . شماره 7. (1385)
 • کیان، مریم. «ساخت قلمدان به شیوه ورقه ای». نشریه رشد آموزش هنر. زمستان 1384. شماره 5 (1384)
 • کیان، مریم.«چلنگری در هنرهای سنتی» ماهنامه کتاب ماه هنر. خرداد و تیر شماره 45 و 46 (1381)
 • کیان، مریم. «نقوش زیراندازهای استان اردبیل». کتاب ماه هنر.بهمن و اسفند شماره 53 و 54 (1381)
 • کیان، مریم.« جاجیم ایلام» کتاب ماه هنر. شماره 40. اردیبهشت (1378)
 • کیان، مریم. «ضریح سازی» نامه پژوهشگاه. ویژه نامه هنرهای سنتی. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. پاییز و زمستان 1378. شماره 24 و 25 (1378)

تالیفات

 • کتاب سفال ايران (انتشارات دایره/ تهران) - 1387 - فارسی
 • کتاب آ شنايي با صنايع دستي ايران (وزارت آموزش و پرورش / تهران) - 1384 - فارسی
 • کتاب كارگاه صنايع دستي (سفالگري). (وزارت آموزش و پرورش / تهران) - 1378 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در سه دهه افتخار همکاری با سازمان، پژوهشگاه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را دارم. (74-تاکنون)