خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,059
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 191
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 17
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

بیماری زایی و سقط جنین خودبخودی ناشی از لیستریا مونوسیتوژنز : گزارش کوتاه نوشته مانوش زنده دل و سمانه کاظمیComparison of Cognitive Abilities and Personality Traits in Infertile Women with and without Pelvic Inflammatory Disease. نوشته seyedeh Hajar SharamiRemoval of reactive black ۵ dye from aqueous solutions by Fe۳O۴@SiO۲-APTES nanoparticles نوشته M Shirzad-SiboniPresentation of a Patient With Neurobrucellosis: A Case Report in Iran نوشته Naeim Norouzi و Ehsan Amini-Salehi و Mohammad-Hossein Keivanlou و Tofigh Yaghubi-Kalurazi و Fariborz Mansour-GhanaeiUnusual herpetic reactivation in a young female following botox injection: a case report study نوشته Ehsan Amini-Salehi و Mohammad-Hossein Keivanlou و Naeim Norouzi و Tofigh Yaghubi-Kalurazi و Fariborz Mansour-GhanaeiTuberculosis lymphadenitis: An unusual swelling of salivary glands, a case series study in Iran نوشته Mohammad-Hossein Keivanlou و Ehsan Amini-Salehi و Naeim Norouzi و Soheil Hassanipour و Fariborz Mansour-GhanaeiUnusual presentation of transthyretin (ATTR) cardiac amyloidosis: A case report of pruritus as a possible initial symptom and challenging diagnosis نوشته Massood BaghaeeRigler's triad in gallstone ileus نوشته Mahsa Mohammadiطراحی برنامه ی مراقبتی پرستاری بر اساس مدل سازگاری روی در بیمار مبتلا به دیابت: یک مطالعه موردی نوشته زهرا طاهری ازبرمی و عاطفه قنبری و نازیلا جوادی و فاطمه مودبتعامل بین سلامت جسمانی و موفقیت تحصیلی : استراتژی هایی برای کوچینگ یکپارچه نوشته بیتا شعبانیبررسی استعاره های تصویری و تصویری-کلامی در پوسترهای علیه جنگ نرم نوشته حکیمه پورجمال قویجاقMolecular detection of mutations in gyrA, gyrB, parC, and parE genes in the quinolone resistance determining region among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wound infection نوشته Fatemeh Akhlaghi و Iraj Nikokar و Mobin Mohammadreza و zahra atrkar roushan و Moslem Karampourحذف سونوکاتالیستی دیازینون از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی پوشش داده شده بر روی پلی اتیلن ترفتالات نوشته مهسا پوررحمتی شیراز و آذیتا محققیان و مهدی شیرزاد سیبنیDevelopment of Lead-Free Materials for Radiation Shielding in Medical Settings: A Review نوشته Shahram Taebارزیابی تولید و هزینه عملیات قطع با استفاده از اره موتوری MASHOUF PSI ۹۷۰۰ در جنگلکاری های صنوبردر غرب استان گیلان نوشته Mahmoud HeidariComparison of the characteristics of coronavirus disease ۲۰۱۹ (COVID-۱۹) in dead and survived patients with heart failure: A retrospective study from northern Iran نوشته Pooyan Ghorbani Vajargah و Arsalan Salari و Zahra Ahmadnia و Samad Karkhah و Nazila Javadi-PashakiEffect of telenursing on self-efficacy of patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery: A systematic review نوشته Tara Alizadeh و Poorya TakasiNursing students' knowledge and related factors towards organ donation: A systematic review نوشته Tara Alizadeh و Poorya TakasiThe role of nursing care in the management of post-burn epidermal cancer: A narrative review نوشته Samira Rashtiani و Ramyar FarzanTele-rehabilitation to the improvement of the quality of burns clinical care نوشته Poorya Takasi

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

تاکنون 7 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: