خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,517
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 973
رتبه علمی در کل کشور: 255
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 13
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

Prevalence, Risk Factors, and Molecular Epidemiology of Anaplasma phagocytophilum in Sheep Raising in Khuzestan Province, Iran نوشته Razieh Heidari و Vahid Noaman و Hedieh Jafariارزیابی کاربرد باکتری های اسید لاکتیک در حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و سبزیجات برگدار خوراکی نوشته ناهید مژگانیبررسی تنوع گونه ای دو عقرب Androctonus crassicauda و Hemiscorpius lepturus با استفاده از ژن های متابولیسمی متفاوت بیان شده در داده های RNA-seq نوشته فاطمه ثعلبیEvaluation of Mycoplasma Muris and Pulmonis infections in Genital and Respiratory Tracts نوشته Fatemeh Abedini و Abbas Ashtari و Mohammad Ebrahimi و Golamreza shokri و Roozbeh FallahiResearch Article: Investigating biological characteristics of two jellyfish (Rhopilema nomadica and Chrysaora hysoscella) venoms on human fibroblast نوشته H.R. Goudarzi و Z. Salehi Najaf Abadiبررسی تاثیر سطوح مختلف باکتری Lactobacillus casei بر وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پس از مصرف سرب در جیره غذایی نوشته حسین خاجبهبود عملکرد رشد، فعالیت آنزیم گوارشی، شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی سرم در کپور معمولی (Cyprinus carpio ) با پروبیوتیک Bacillus cereus نوشته مریم دادارPCR–RFLP of isolated Salmonella from poultry with Sau۳AI and HhaI restriction endonucleases in Arak نوشته Pejvak Khaki و Soheila Moradi Bidhendi و Elham EzatpanahIsolation, identification and DNA fingerprinting of Mycobacterial Isolates from AIDS patients نوشته Nader Mosavari و Roholah Keshavarz و Keyvan TadayonMolecular Study of Phase Variation of Type ۱ Fimbriae in Uropathogenic Escherichia coli O۴۴ Serotypes during Touching with Solid Surfaces نوشته S Moradi bidhendiIn silico design of a novel multi-peptide vaccine candidate against pneumococcal surface protein A (PspA) families ۱ and ۲ نوشته Mohammad Mehdi RanjbarImmunoinformatics aided design of a new epitope-based vaccine candidate targeting pneumococcal histidine triad protein D (PhtD) نوشته Mohammad Mehdi RanjbarCirculating Brucella spp. isolates in dairy cattle farms of Iran نوشته Saeed Alamian و Afshar Etemadi و Maryam DadarEvaluation of different concentrations of thionin and basic fuchsin media for typing of Brucella spp. biovars نوشته Fereshteh Yazdani و Saeed Alamian و Maryam Dadar و Esmaeil Asli,Serological Responses of Brucella Melitensis Vaccine Rev-۱ Strain in Lambs نوشته Esmaeil Asli, و Ali Mohammad Behroozikhah و Seyed Davood Hossaini و Maryam Dadar و Saeed Alamian و Fereshteh YazdaniMolecular Survey of Brucella melitensis Field Isolates using Sequence-Based PCR of OMP۳۱ نوشته Ali Mohammad Behroozikhah و Maryam Dadar و Esmaeil Asli, و Seyed Davood HossainiCloning and expression of the Brucella melitensis OMP۲۸ and OMP۳۱ genes in Lactococcus Lactis and investigations of immunogenic responses in BALB/c Mice نوشته Ali Mohammad Behroozikhah و Maryam Dadar و Esmaeil Asli, و Seyed Davood HossainiStability Evaluation of Ring Antigen Produced by RVSRI نوشته Ali Mohammad Behroozikhah و Afshar Etemadi و Esmaeil Asli, و Maryam Dadar, و Saeed AlamianMolecular identification of virulence gene agFA in different serovars of Salmonella isolated from human in Iran نوشته Negar Norouzi Motlagh Tehrani و Soheila Moradi Bidhendi و Pejvak Khaki و Mehdi GharakhaniExpression and purification of recombinant chimeric PvpA-pMGA۱.۲protein from Mycoplasma gallisepticum in Escherichia coli. نوشته Majid Esmaelizad و Majid Tebianian

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اهمیت بیماری زایی ویروس آبله گاوی در انسان وگاو ()روش صحیح مصرف واکسن نیوکاسل و دستورات فنی که مرغداران باید برای مبارزه با بیماری نیوکاسل مراعات نمایند (1348)واکسن هاری (1352)تب برفکی در ایران و خاورمیانه و عوامل موثر در پیشگیری آن ()بیماری تب برفکی ناشی از تیپ های مختلف و تشخیص تفریقی آنها (1353)روشهای آزمایشگاهی استاندارد برای تشخیص بروسلوز ()کنترل هاری در حیوانات (1350)اتیولوژی وکنترل سنگهای مجاری ادراری نشخوارکنندگان (1352)بیماری لوکوز ()اهمیت عملیات سالم سازی توام بامایه کوبی در برنامه مبارزه با بروسلوز ()بیماری شبه سل0 نمونه برداری ، تشخیص و راههای مبارزه ()تخم مرغ جنین دار و موارد استعمال آن در ویروس شناسی (1356)کنه های ایران و بیماریهای منتقل بوسیله آنها و مبارزه با کنه و جرب و شپش گوسفند (1354)هاری وسرم هاری ساخت موسسه رازی (1348)بررسی علل بچه اندازی در گاوداریهای اطراف تهران ()مطالعه هیداتیدوزیس در دامهای کشور فاز 1: مطالعه وضعیت آلودگی گوشتخواران وحشی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در غرب کشور (1379)طرح احداث آزمایشگاه ملی تهیه، تکثیر و نگهداری سلولها، میکروارگانیزمها و ژنهای مورد نیاز تحقیقات بیولوژیکی دامی کشور ()تهیه کیت الیزا جهت اندازه گیری پروژسترون سرم خون گاو در تشخیص سریع حاملگی (1379)بررسی میزان آلودگی کندوهای رنبور عسل استان تهران با باکتری پنی یاسیلوس لاوارا عامل بیماری لوک آمریکایی (1386)بررسی میزان آلودگی کندوهای زنبور عسل استان مازندران به باکتری باسیلوس لاروا(عامل بیماری لوک آمریکایی زنبور عسل) و جستجوی آنتی بیوتیک موثر بر بیماری (1386)شناسایی مولکولی سویه های ویروس تب برفکی در استان اردبیل (1387)شناسایی مولکولی سویه های ویروس تب برفکی در کانونهای درگیر بیماری در استان کردستان (1387)تحقیق و مطالعه آنسفالوپاتی های نشخوار کنندگان در ایران و ارایه بهترین روش مبارزه با آنها (1379)تشخیص لپتوسپیرا به روش ‭PCR‬ (1382)برنامه راهبردی تحقیقات کنترل بیماریها و آفات زنبور عسل ایران (1388)بررسی میزان آلودگی کندوهای زنبور عسل استان خوزستان با باکتری باسیلوس لاروا(عامل بیماری لوک آمریکایی) (1386)ردیابی عوامل باکتریایی ‭ M.G ‬و ‭M.S ‬درگله های مرغ گوشتی مشکوک به بیماری در استان خراسان جنوبی (1386)دستورالعمل مصرف واکسنها، پادگنها و دارویی انگلی دام (1366)بکارگیری روش آنزیمی ‭(LDH) ‬جهت تعیین بهترین زمان برداشت ویروس تب برفکی ومقایسه آن بااندازه گیری پروتیین ‮‭140‬S (1379)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی: جداسازی و شناسایی سویه های مختلف عامل نیوکاسل طیور در استان خراسان (1378)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: