خلاصه فعالیتهای علمی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 224
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 562
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 93
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

معرفی سند: احداث سد بر روی رودخانه گرگان رود نوشته مریم محمدشفیعایمان و چالش های عصر نوین با نگاهی به »اخلاق سکولار« نوشته شمسی کاظمیگونه شناسی مسکن روستایی شهرستان گرگان بر پایه الگوهای بومی ساختاری - کالبدی (نمونه موردی: روستای زیارت) نوشته لادن حسینی نژادمطالعه عددی شکل گیری جریان های ثانویه و توزیع تنش برشی در تبدیل های بازشونده S شکل مستطیلی به ذوزنقه ای با استفاده از مدل عددی فلوئنت نوشته خسرو مهدی زاده و عادل اثنی عشریشبیه سازی عددی تاثیر عدد فرود بر میدان جریان و قدرت جریان های ثانویه در قوسهای ۹۰ درجه با استفاده از مدل عددی فلوئنت نوشته علی رایجی و عادل اثنی عشریآنالیز عددی شکل گیری نواحی جدایی و توزیع سرعت جریان در تبدیل های باز شوندهS شکل مستطیلی به ذوزنقه ای با استفاده از نرم افزار فلوئنت نوشته خسرو مهدی زاده و عادل اثنی عشریآنالیز عددی سه بعدی توزیع سرعت جریان و جریان های ثانویه و تنش برشی ایجادشده در قوس های ۹۰ درجه با استفاده از نرم افزار فلوئنت نوشته علی رایجی و عادل اثنی عشریتاثیر دما بر رفتار نشست پذیری خاک ریزدانه تثبیت شده با سیمان نوشته یونس باقریمطالعه هیدرولیک جریان در خلیج میانی با استفاده از مدل عددی نوشته اسماعیل کردیتاثیر عوامل کالبدی بر روی احساس رضایت و ماندگاری گردشگران در مجتمع هایگردشگری با رویکرد بومی (نمونه موردی: اقامتگاه بوم گردی جیرا، رامیان) نوشته میثم رحیمیمدلسازی سیلاب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه محمدآباد در جنوب استان گلستان) نوشته عادل اثنی عشریبررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی نوشته اسماعیل کردیمدلسازی رسوب شویی تحت فشار و میزان تغییرات تنش برشی بستر در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار SSIIM نوشته رضا محمدی و عادل اثنی عشریمطالعه عددی سه بعدی رسوب در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار SSIIM و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نوشته رضا محمدی و عادل اثنی عشریبررسی و مقایسه الگوریتم های مسیریابی چندپخشی برای شبکه های بی سیم موردی خودرویی نوشته معصومه نیستانیبررسی رفتار مقاومتی خاک ماسه ای در حضور بیوپلیمرها نوشته یونس باقریمقایسه عددی کاربرد دو مدل عددی Fluent و SSIIM در شبیه سازی انواع سازه های آبگیرهای جانبی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نوشته پیام ابراهیم پور و عادل اثنی عشریشبیه سازی عددی سه بعدی تاثیر زوایای مختلف سازه آبگیر بر الگوی جریان در سازه های آبگیرهای جانبی با استفاده از مدلهای عددی SSIIM و Fluent نوشته پیام ابراهیم پور و عادل اثنی عشریارائه روشی جهت برون سپاری وظایف در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری نوشته کورش موحدیکنترل نظارتی الگوریتم یادگیری تنبل روی خوشه بندی ترکیبی سه روش هوش مصنوعی با استفاده از IBK برای تشخیص دیابت نوشته حامد گرجی زاده

کنفرانسهای برگزار شده موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

تاکنون 5 کنفرانس توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان به صورت زیر است: